Forvaltningsdatabasen

Ekspertutvalg for barn og ungdom

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekspertutvalg for barn og ungdom" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekspertutvalg for barn og ungdom
Utvalgsnummer: 370
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 2005
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
2005 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Abid Q. Raja 1 0 nemndleder 01.01.2002 30.06.2005
2004 Bjørn Gjefsen 1 0 seniorrådgiver 01.01.2002 30.06.2005
2004 Katrine Olsen Westheim 2 0 student 01.01.2002 30.06.2005
2004 Signe Marie Natvig Andreassen 2 0 rektor 01.01.2002 30.06.2005
2004 Anders Bakken 1 11650 forsker 01.01.2002 30.06.2005
2005 Bjørn Gjefsen 1 0 seniorrådgiver 01.01.2002 30.06.2005
2005 Signe Marie Natvig Andreassen 2 0 rektor 01.01.2002 30.06.2005
2005 Katrine Olsen Westheim 2 0 student 01.01.2002 30.06.2005
2005 Abid Q. Raja 1 0 nemndleder 01.01.2002 30.06.2005
2005 Anders Bakken 1 11650 forsker 01.01.2002 30.06.2005