Forvaltningsdatabasen

Vergemålsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Vergemålsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Vergemålsutvalget
Utvalgsnummer: 372
Opprettelsesår: 2001
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 2004
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Anne Margrethe Grøsland 2 0 juridisk rådgiver 01.01.2001 31.12.2004
2004 Sidsel Grasli 2 0 forbundsleder 01.01.2001 31.12.2004
2004 Anne Regine Ramm Bjerke 2 0 lagdommer 01.01.2001 31.12.2004
2004 Bjarne Arentz Waaler 1 0 fhv. professor 01.01.2001 31.12.2004
2004 Marianne Lianes 2 0 overformynder 01.01.2001 31.12.2004
2004 Peter Lødrup 1 0 professor 01.01.2001 31.12.2004
2004 Bjørg Unstad 2 0 underdirektør 01.01.2002 31.12.2004
2004 Odd J. Pettersen 1 0 pensjonist 01.01.2001 31.12.2004
2004 Eirik Bunæs 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2001 31.12.2004
2004 Randi Kleven 2 0 rådgiver 01.01.2002 31.12.2004