FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Produktregisteret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Produktregisteret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Produktregisteret
Utvalgsnummer: 375
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 2004
Hjemmel:
Kongelig resolusjon
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Miljøverndepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Jon Magne Nielsen 1 0 seniorkonsulent Kongen 01.01.1999 26.11.2004
2004 Kirsten Rognstad 2 0 avdelingsleder Kongen 01.01.2000 26.11.2004
2004 Eva Haug 2 0 overingeniør Kongen 01.01.2002 26.11.2004
2004 Ragnhild Lindqvist 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2000 26.11.2004
2004 John Erik Bjerk 1 0 rådgiver Kongen 01.01.2000 26.11.2004
2004 Halvor Wøien 1 0 miljøsekretær Kongen 01.01.1999 26.11.2004
2004 Trygve Østmo 1 0 direktør Kongen 01.01.1990 26.11.2004
2004 Anne Mari Opheim 2 0 avdelingsdirektør (fung.) Kongen 01.01.2000 26.11.2004
2004 Geir Jørgensen 1 0 seksjonsleder Kongen 01.01.1996 26.11.2004
2004 Mette Folkestad 2 0 overingeniør Kongen 01.01.2002 26.11.2004
2004 Cecilie R.F. Skarning 2 0 rådgiver Kongen 01.01.1998 26.11.2004
2004 Bjørn Erikson 1 8750 yrkeshygieniker Kongen 01.01.1995 26.11.2004
2004 Erik Andrew 1 14820 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2000 26.11.2004