Forvaltningsdatabasen

Styret for Statens varekrigsforsikring

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens varekrigsforsikring" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens varekrigsforsikring
Utvalgsnummer: 380
Opprettelsesår: 1954
Opphørsår: 2004
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Nærings- og fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Karl Einar Brevig 1 0 markedssjef 01.01.1999 31.12.2004
2004 Agnes Nygaard Haug 2 0 førstelagmann 01.01.1979 31.12.2004
2004 Bjarne Krokeide 1 0 adm. direktør 01.01.1995 31.12.2004
2004 Ivar Berg 1 0 quality manager 01.01.1995 31.12.2004
2004 Odd Hallan 1 0 direktør 01.01.1991 31.12.2004
2004 Jan-Fredrik Rafen 1 0 advokat 01.01.1999 31.12.2004
2004 Berit Fosheim 2 3770 lagmann 01.01.1999 31.12.2004