Forvaltningsdatabasen

Styret for Entra Eiendom AS

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Entra Eiendom AS" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Entra Eiendom AS
Utvalgsnummer: 382
Opprettelsesår: 2000
Opphørsår: 2004
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Nærings- og fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Bjørnar Inge Sletten 1 0 driftsassistent 01.01.2000 07.10.2004
2004 Hanne Berg 2 0 01.01.2000 07.10.2004
2004 Knut Olav Grøholt 1 0 adm. direktør 01.01.2000 07.10.2004
2004 Even Wahr-Hansen 1 0 01.01.2000 07.10.2004
2004 Nils Arne Rudi Gundersen 1 0 prosjektansvarlig 01.01.2000 07.10.2004
2004 Steinar Stokke 1 0 adm. direktør 01.01.2000 07.10.2004
2004 Gerd Kjellaug Berge 2 0 direktør 01.01.2000 07.10.2004