Forvaltningsdatabasen

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metode

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metode" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metode
Utvalgsnummer: 39
Opprettelsesår: 2011
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2010 Finansdepartementet
2011 Finansdepartementet
2012 Finansdepartementet
2013 Finansdepartementet
2014 Finansdepartementet
2015 Finansdepartementet
2016 Finansdepartementet
2017 Finansdepartementet
2018 Finansdepartementet
2019 Finansdepartementet
2020 Finansdepartementet
2021 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2011 Hilde C. Bjørnland 2 0 professor Departementet 01.01.2011 17.11.2019
2011 Torben Andersen 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2017
2011 Nina Bjerkedal 2 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2011 31.05.2013
2011 Ragnar Torvik 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2011 Ragna Alstadheim 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2011 31.05.2015
2011 Steinar Holden 1 13630 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2011 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2012 Ragna Alstadheim 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2011 31.05.2015
2012 Nina Bjerkedal 2 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2011 31.05.2013
2012 Torben Andersen 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2017
2012 Ragnar Torvik 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2012 Hilde C. Bjørnland 2 0 professor Departementet 01.01.2011 17.11.2019
2012 Steinar Holden 1 13630 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2012 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2013 Ragna Alstadheim 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2011 31.05.2015
2013 Hilde C. Bjørnland 2 0 professor Departementet 01.01.2011 17.11.2019
2013 Nina Bjerkedal 2 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2011 31.05.2013
2013 Torben Andersen 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2017
2013 Ragnar Torvik 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2013 Steinar Holden 1 13630 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2013 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2014 Hilde C. Bjørnland 2 0 professor Departementet 01.01.2011 17.11.2019
2014 Ragnar Torvik 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2014 Torben Andersen 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2017
2014 Ragna Alstadheim 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2011 31.05.2015
2014 Steinar Holden 1 13630 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2014 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2015 Amund Holmsen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2015 Torben Andersen 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2017
2015 Ragnar Torvik 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2015 Brita Bye 2 0 Forskningsdirektør Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2015 Ida Wolden Bache 2 0 direktør Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2015 Hilde C. Bjørnland 2 0 professor Departementet 01.01.2011 17.11.2019
2015 Ragna Alstadheim 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2011 31.05.2015
2015 Steinar Holden 1 13630 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2015 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2016 Brita Bye 2 0 Forskningsdirektør Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2016 Ragnar Torvik 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2016 Hilde C. Bjørnland 2 0 professor Departementet 01.01.2011 17.11.2019
2016 Torben Andersen 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2017
2016 Ida Wolden Bache 2 0 direktør Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2016 Amund Holmsen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2016 Steinar Holden 1 13630 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2016 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2017 Petter Stephensen 1 0 Forskningschef Departementet 16.08.2017 31.05.2021
2017 Ida Wolden Bache 2 0 direktør Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2017 Amund Holmsen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2017 Erika Färnstrand Damsgaard 2 0 Forskningschef Departementet 16.08.2017 31.05.2021
2017 Brita Bye 2 0 Forskningsdirektør Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2017 Ragnar Torvik 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2017 Hilde C. Bjørnland 2 0 professor Departementet 01.01.2011 17.11.2019
2017 Torben Andersen 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2017
2017 Steinar Holden 1 13630 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2017 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2018 Petter Stephensen 1 0 Forskningschef Departementet 16.08.2017 31.05.2021
2018 Ragnar Torvik 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2018 Ida Wolden Bache 2 0 direktør Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2018 Amund Holmsen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2018 Erika Färnstrand Damsgaard 2 0 Forskningschef Departementet 16.08.2017 31.05.2021
2018 Hilde C. Bjørnland 2 0 professor Departementet 01.01.2011 17.11.2019
2018 Brita Bye 2 0 Forskningsdirektør Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2018 Thomas von Brasch 1 5860 Forsker Departementet 26.04.2018 01.06.2021
2018 Steinar Holden 1 13630 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2018 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2019 Amund Holmsen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2019 Petter Stephensen 1 0 Forskningschef Departementet 16.08.2017 31.05.2021
2019 Brita Bye 2 0 Forskningsdirektør Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2019 Hilde C. Bjørnland 2 0 professor Departementet 01.01.2011 17.11.2019
2019 Erika Färnstrand Damsgaard 2 0 Forskningschef Departementet 16.08.2017 31.05.2021
2019 Ida Wolden Bache 2 0 direktør Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2019 Ragnar Torvik 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2019 Thomas von Brasch 1 5860 Forsker Departementet 26.04.2018 01.06.2021
2019 Steinar Holden 1 13630 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2019 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2020 Ida Wolden Bache 2 0 direktør Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2020 Petter Stephensen 1 0 Forskningschef Departementet 16.08.2017 31.05.2021
2020 Amund Holmsen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2020 Erika Färnstrand Damsgaard 2 0 Forskningschef Departementet 16.08.2017 31.05.2021
2020 Ragnar Torvik 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2020 Brita Bye 2 0 Forskningsdirektør Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2020 Thomas von Brasch 1 5860 Forsker Departementet 26.04.2018 01.06.2021
2020 Steinar Holden 1 13630 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2020 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2021 Brita Bye 2 0 Forskningsdirektør Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2021 Ragnar Torvik 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2021 Petter Stephensen 1 0 Forskningschef Departementet 16.08.2017 31.05.2021
2021 Amund Holmsen 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2021 Erika Färnstrand Damsgaard 2 0 Forskningschef Departementet 16.08.2017 31.05.2021
2021 Ida Wolden Bache 2 0 direktør Departementet 01.01.2015 31.05.2021
2021 Thomas von Brasch 1 5860 Forsker Departementet 26.04.2018 01.06.2021
2021 Steinar Holden 1 13630 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021
2021 Øystein Thøgersen 1 52390 professor Departementet 01.01.2011 31.05.2021