Forvaltningsdatabasen

Styret for statlig spesialpedagogiske støttesystem

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for statlig spesialpedagogiske støttesystem" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for statlig spesialpedagogiske støttesystem
Utvalgsnummer: 391
Opprettelsesår: 1998
Opphørsår: 2004
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Dag Westhrin 1 0 sekretær 01.01.1998 03.11.2004
2004 Gro Rugseth 2 0 student 01.01.2001 03.11.2004
2004 Leif Fiskvik 1 0 01.01.1998 03.11.2004
2004 Torbjørn Buaas 1 0 01.01.1998 03.11.2004
2004 Harry Kvalvik 1 0 pensjonist 01.01.1998 03.11.2004
2004 Solveig Ervik 2 0 01.01.1998 03.11.2004
2004 Arne Opheim 1 0 01.01.1998 03.11.2004
2004 Ivar Ødegårdstuen 1 0 pensjonist 01.01.1998 03.11.2004
2004 Tor-Arne Solnørdal 1 0 skolesjef 01.01.1998 03.11.2004
2004 Karen Hultgren Olsen 2 0 01.01.1998 03.11.2004
2004 Helen Aareskjold 2 0 statsviter 01.01.1998 03.11.2004
2004 Hanna Jensen 2 0 01.01.1998 03.11.2004
2004 Frank Nilsen 1 0 fiskeeksportør 01.01.1998 03.11.2004
2004 Kurt Orre 1 0 rådmann 01.01.1998 03.11.2004
2004 Brit Johanne Sæther Liltvedt 2 0 01.01.1998 03.11.2004
2004 Christine Moe Hovind 2 0 audiopedagog 01.01.1998 03.11.2004
2004 Svein Kåre Rydland 1 0 01.01.1998 03.11.2004
2004 Sollaug Eira 2 0 01.01.1998 03.11.2004