Forvaltningsdatabasen

Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven
Utvalgsnummer: 4
Opprettelsesår: 2006
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2005 Arbeidsdepartementet
2006 Arbeidsdepartementet
2007 Arbeidsdepartementet
2008 Arbeidsdepartementet
2009 Arbeidsdepartementet
2010 Arbeidsdepartementet
2011 Arbeidsdepartementet
2012 Arbeidsdepartementet
2013 Arbeidsdepartementet
2014 Arbeids- og sosialdepartementet
2015 Arbeids- og sosialdepartementet
2016 Arbeids- og sosialdepartementet
2017 Arbeids- og sosialdepartementet
2018 Arbeids- og sosialdepartementet
2019 Arbeids- og sosialdepartementet
2020 Arbeids- og sosialdepartementet
2021 Arbeids- og sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2006 Hanne Inger Bjurstrøm 2 0 seniorrådgiver 01.01.2006 01.01.2009
2006 Wenche Elizabeth Arntzen 2 0 advokat 01.01.2006 23.08.2007
2006 Karl Inge Rotmo 1 0 advokat 01.01.2006 01.01.2009
2006 Arvid Magnar Sunde 1 0 seniorrådgiver 01.01.2006 31.12.2009
2006 Tor Brustad 1 0 advokat 01.01.2006 31.12.2011
2006 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2006 31.10.2016
2006 Anette Lunde Barlinn 2 0 advokat 01.01.2006 01.01.2009
2007 Anette Lunde Barlinn 2 0 advokat 01.01.2006 01.01.2009
2007 Arvid Magnar Sunde 1 0 seniorrådgiver 01.01.2006 31.12.2009
2007 Karl Inge Rotmo 1 0 advokat 01.01.2006 01.01.2009
2007 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2006 31.10.2016
2007 Wenche Elizabeth Arntzen 2 0 advokat 01.01.2006 23.08.2007
2007 Henning Harborg 1 0 advokat 01.01.2007 31.10.2016
2007 Tor Brustad 1 0 advokat 01.01.2006 31.12.2011
2007 Hanne Inger Bjurstrøm 2 0 seniorrådgiver 01.01.2006 01.01.2009
2008 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2006 31.10.2016
2008 Karl Inge Rotmo 1 0 advokat 01.01.2006 01.01.2009
2008 Tor Brustad 1 0 advokat 01.01.2006 31.12.2011
2008 Anette Lunde Barlinn 2 0 advokat 01.01.2006 01.01.2009
2008 Arvid Magnar Sunde 1 0 seniorrådgiver 01.01.2006 31.12.2009
2008 Hanne Inger Bjurstrøm 2 0 seniorrådgiver 01.01.2006 01.01.2009
2008 Henning Harborg 1 0 advokat 01.01.2007 31.10.2016
2009 Helene Nødset Lang 2 0 seniorrådgiver 01.01.2009 31.12.2016
2009 Karen Sophie Steen 2 0 advokat 01.01.2009 31.12.2011
2009 Henning Harborg 1 0 advokat 01.01.2007 31.10.2016
2009 Hilde Vibeke Enger 2 0 seniorrådgiver 01.01.2009 17.01.2014
2009 Tor Brustad 1 0 advokat 01.01.2006 31.12.2011
2009 Karl Inge Rotmo 1 0 advokat 01.01.2006 01.01.2009
2009 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2006 31.10.2016
2009 Arvid Magnar Sunde 1 0 seniorrådgiver 01.01.2006 31.12.2009
2009 Hanne Inger Bjurstrøm 2 0 seniorrådgiver 01.01.2006 01.01.2009
2009 Anette Lunde Barlinn 2 0 advokat 01.01.2006 01.01.2009
2009 Haakon Skaug 1 6550 advokat 01.01.2009 31.12.2011
2010 Mette Bakkerud Lundeland 2 0 seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2013
2010 Henning Harborg 1 0 advokat 01.01.2007 31.10.2016
2010 Tor Brustad 1 0 advokat 01.01.2006 31.12.2011
2010 Cathrine Prahl Reusch 2 0 seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2014
2010 Karen Sophie Steen 2 0 advokat 01.01.2009 31.12.2011
2010 Hilde Vibeke Enger 2 0 seniorrådgiver 01.01.2009 17.01.2014
2010 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2006 31.10.2016
2010 Helene Nødset Lang 2 0 seniorrådgiver 01.01.2009 31.12.2016
2010 Haakon Skaug 1 6550 advokat 01.01.2009 31.12.2011
2011 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2006 31.10.2016
2011 Karen Sophie Steen 2 0 advokat 01.01.2009 31.12.2011
2011 Cathrine Prahl Reusch 2 0 seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2014
2011 Henning Harborg 1 0 advokat 01.01.2007 31.10.2016
2011 Tor Brustad 1 0 advokat 01.01.2006 31.12.2011
2011 Mette Bakkerud Lundeland 2 0 seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2013
2011 Helene Nødset Lang 2 0 seniorrådgiver 01.01.2009 31.12.2016
2011 Hilde Vibeke Enger 2 0 seniorrådgiver 01.01.2009 17.01.2014
2011 Haakon Skaug 1 6550 advokat 01.01.2009 31.12.2011
2012 Helene Nødset Lang 2 0 seniorrådgiver 01.01.2009 31.12.2016
2012 Henning Harborg 1 0 advokat 01.01.2007 31.10.2016
2012 Anne-Lise H. Rolland 2 0 advokat 01.01.2012 31.12.2014
2012 Lornts Nagelhus 1 0 advokat 01.01.2012 31.10.2016
2012 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2006 31.10.2016
2012 Hilde Vibeke Enger 2 0 seniorrådgiver 01.01.2009 17.01.2014
2012 Cathrine Prahl Reusch 2 0 seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2014
2012 Mette Bakkerud Lundeland 2 0 seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2013
2012 Anders Stenbrenden 1 5880 advokat 01.01.2012 31.12.2014
2013 Anne-Lise H. Rolland 2 0 advokat 01.01.2012 31.12.2014
2013 Cathrine Prahl Reusch 2 0 seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2014
2013 Helene Nødset Lang 2 0 seniorrådgiver 01.01.2009 31.12.2016
2013 Mette Bakkerud Lundeland 2 0 seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2013
2013 Henning Harborg 1 0 advokat 01.01.2007 31.10.2016
2013 Lornts Nagelhus 1 0 advokat 01.01.2012 31.10.2016
2013 Hilde Vibeke Enger 2 0 seniorrådgiver 01.01.2009 17.01.2014
2013 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2006 31.10.2016
2013 Anders Stenbrenden 1 5880 advokat 01.01.2012 31.12.2014
2014 Anne-Lise H. Rolland 2 0 advokat 01.01.2012 31.12.2014
2014 Cathrine Prahl Reusch 2 0 seniorrådgiver 01.01.2010 31.12.2014
2014 Helene Nødset Lang 2 0 seniorrådgiver 01.01.2009 31.12.2016
2014 Lornts Nagelhus 1 0 advokat 01.01.2012 31.10.2016
2014 Hilde Vibeke Enger 2 0 seniorrådgiver 01.01.2009 17.01.2014
2014 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2006 31.10.2016
2014 Henning Harborg 1 0 advokat 01.01.2007 31.10.2016
2014 Anders Stenbrenden 1 5880 advokat 01.01.2012 31.12.2014
2015 Henning Harborg 1 0 advokat 01.01.2007 31.10.2016
2015 Silje Hassellund Solberg 2 0 advokat 01.01.2015 31.10.2019
2015 Lornts Nagelhus 1 0 advokat 01.01.2012 31.10.2016
2015 Anne Marie Due 2 0 advokat 01.01.2015 31.10.2019
2015 Silje Stadheim Almestrand 2 0 advokat 01.01.2015 01.10.2019
2015 Helene Nødset Lang 2 0 seniorrådgiver 01.01.2009 31.12.2016
2015 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2006 31.10.2016
2016 Silje Stadheim Almestrand 2 0 advokat 01.01.2015 01.10.2019
2016 Lornts Nagelhus 1 0 advokat 01.01.2012 31.10.2016
2016 Ragnhild Bø Raugland 2 0 Advokat 01.10.2016 31.10.2019
2016 Silje Hassellund Solberg 2 0 advokat 01.01.2015 31.10.2019
2016 Sigrun Sagedahl 2 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2016 Helene Nødset Lang 2 0 seniorrådgiver 01.01.2009 31.12.2016
2016 Steffen G. Rogstad 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2016 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2006 31.10.2016
2016 Gry Brandshaug Dale 2 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2016 Per Helge Engeland 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2016 Vetle Wetlesen Rasmussen 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2016 Henning Harborg 1 0 advokat 01.01.2007 31.10.2016
2016 Øyvind Sollie 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2016 Anne Marie Due 2 0 advokat 01.01.2015 31.10.2019
2016 Ragnhild Bø Raugland 2 0 advokat 01.01.2016 31.10.2016
2016 Tore Trygve Dahlstrøm 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2017 Ragnhild Bø Raugland 2 0 Advokat 01.10.2016 31.10.2019
2017 Silje Hassellund Solberg 2 0 advokat 01.01.2015 31.10.2019
2017 Vetle Wetlesen Rasmussen 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2017 Steffen G. Rogstad 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2017 Øyvind Sollie 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2017 Silje Stadheim Almestrand 2 0 advokat 01.01.2015 01.10.2019
2017 Tore Trygve Dahlstrøm 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2017 Per Helge Engeland 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2017 Sigrun Sagedahl 2 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2017 Anne Marie Due 2 0 advokat 01.01.2015 31.10.2019
2017 Gry Brandshaug Dale 2 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2018 Per Helge Engeland 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2018 Ragnhild Bø Raugland 2 0 Advokat 01.10.2016 31.10.2019
2018 Silje Stadheim Almestrand 2 0 advokat 01.01.2015 01.10.2019
2018 Gry Brandshaug Dale 2 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2018 Silje Hassellund Solberg 2 0 advokat 01.01.2015 31.10.2019
2018 Steffen G. Rogstad 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2018 Tore Trygve Dahlstrøm 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2018 Øyvind Sollie 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2018 Vetle Wetlesen Rasmussen 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2018 Sigrun Sagedahl 2 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2018 Anne Marie Due 2 0 advokat 01.01.2015 31.10.2019
2019 Tore Trygve Dahlstrøm 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2019 Sigrun Sagedahl 2 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2019 Ragnhild Bø Raugland 2 0 Advokat 01.10.2016 31.10.2019
2019 Øyvind Sollie 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2019 Per Helge Engeland 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2019 Silje Stadheim Almestrand 2 0 advokat 01.01.2015 01.10.2019
2019 Anne Marie Due 2 0 advokat 01.01.2015 31.10.2019
2019 Gry Brandshaug Dale 2 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2019 Steffen G. Rogstad 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019
2019 Silje Hassellund Solberg 2 0 advokat 01.01.2015 31.10.2019
2019 Vetle Wetlesen Rasmussen 1 0 advokat 01.01.2016 31.10.2019