Forvaltningsdatabasen

Styringsgruppe til utarbeiding av en samlet oversikt (register) over forskrifter

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styringsgruppe til utarbeiding av en samlet oversikt (register) over forskrifter" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styringsgruppe til utarbeiding av en samlet oversikt (register) over forskrifter
Utvalgsnummer: 400100
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1974
Tilhørende departement: Statsministerens kontor
Opphørsår: 1980
Hjemmel:
Opprettet 1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
R}det skal samordne og gi r}d om tiltak som kan bedre de rettslige informasjonssystemer i samfunnet, s{rlig med henblikk p} utviklingen innen moderne informasjonsteknologi.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Statsministerens kontor 4 0 0 23000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Henning Lem 1 220 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Kirsti Coward 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Jon Bing 1 301 Amanuensis Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Trygve Schiøll 1 301 Byråsjef Av departement