Forvaltningsdatabasen

Fengselsskolens aspirantnemnd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fengselsskolens aspirantnemnd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fengselsskolens aspirantnemnd
Utvalgsnummer: 4004000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1959
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1959 i henhold til reglement for aspirantutvelgelse m.m. i fengselsvesenet paragraf 4, fastsatt av departementet 12. desember 1958 i henhold til kgl. res. av 5. desember 1958.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 3 0 23 34000 Annen instans
1981 Justis- og politidepartementet 3 1 25 41294 Annen instans
1982 Justis- og politidepartementet 0 0 27 47494 Annen instans
1983 Justis- og politidepartementet 3 1 27 33339 Annen instans
1984 Justis- og politidepartementet 3 1 40 73400 Annen instans
1985 Justis- og politidepartementet 3 1 38 91765 Annen instans
1986 Justis- og politidepartementet 3 1 36 133159 Annen instans
1987 Justis- og politidepartementet 3 1 38 117807
1988 Justis- og politidepartementet 3 1 33 173349
1989 Justis- og politidepartementet 3 1 47 143099
1990 Justis- og politidepartementet 3 1 40 186665
1991 Justis- og politidepartementet 3 1 26 278811
1992 Justis- og politidepartementet 3 1 20 189489
1993 Justis- og politidepartementet 3 1 13 62760
1994 Justis- og politidepartementet 5 0 26 218820
1995 Justis- og politidepartementet 4 0 36 359494
1996 Justis- og politidepartementet 4 0 38 431449
1997 Justis- og politidepartementet 4 0 26 342732
2002 Justis- og politidepartementet 34 272023
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ole Andreas Wister 1 213 Fengselsdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Reidar Albertsen 1 301 Forbundsleder Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Harald Føsker 1 301 Fung. Fengselsdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell Tjønnøy 1 1504 Fengselsinspektør Av departement
1981 Vanlig medlem Reidar Albertsen 1 301 Forbundsleder Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell Tjønnøy 1 1504 Fengselsinspektør Av departement
1983 Vanlig medlem Reidar Albertsen 1 217 Forbundsformann Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Harald Føsker 1 301 Fengselsdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Tjønnøy 1 1504 Fengselsinspektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Reidar Albertsen 1 217 Forbundsformann Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Tjønnøy 1 235 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Harald Føsker 1 301 Fengselsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Reidar Albertsen 1 217 Forbundsformann Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Tjønnøy 1 235 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Harald Føsker 1 301 Fengselsdirektør Av departement 1970
1986 Leder Harald Føsker 1 301 Fengselsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Roar Øvrebø 1 602 Forbundsleder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Torstein Ropstad 1 1001 Fengselsinspektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Dokmo 1 1601 Direktør Av departement 1970
1987 Leder Harald Føsker 1 301 Fengselsdirektø Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Roar Øvrebø 1 602 Forbundsleder Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Torstein Ropstad 1 1001 Fengselsinspekt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Dokmo 1 1601 Direktør Av departement 1970
1988 Leder Harald Føsker 1 301 Fengselsdirektø Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Roar Øvrebø 1 602 Forbundsleder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Dokmo 1 1601 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Steinar Hellesvik 1 1601 Fengselsinspekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Wenche Skjæggestad 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1989 Andre tilknyttede personer Knut Bjarkeid 1 301 Forbundsleder Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Roar Øvrebø 1 602 Forbundsleder Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Steinar Hellesvik 1 1601 Fengselsinspekt Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Inger Johanne Stokke 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Else Marie Mjær Behring 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kjerstin Askholt 2 301 Underdirek Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Else Marie Mjær Behring 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Leder Harald Føsker 1 301 Fengselsdirektø Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Else Marie Mjær Behring 2 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Roar Øvrebø 1 602 Forbundsleder Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Hilde Lundeby 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Knut Bjarkeid 1 301 Forbundsleder Av departement 1970
1994 Leder Harald Føsker 1 301 Fengselsdirektø Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Roar Øvrebø 1 602 Forbundsleder Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Knut Bjarkeid 1 301 Forbundsleder Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Hilde Lundeby 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tor Tverre 1 301 Forbundsleder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Hilde Lundeby 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tor Tverre 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Hilde Lundeby 2 301 Direktør Av departement 1970
2002 Ellinor Houm 219 Regiondirektør
2002 Leder Harald Føsker 301 Fengselsdirektør
2002 Tor Tverre 301 Rådgiver
2002 Roar Øvrebø 602 Forbundsleder
2002 Siri Pettersen Inspektør
2003 Tor Tverre Rådgiver
2003 Roar Øvrebø Forbundsleder
2003 Ellinor Houm Regiondirektør
2003 Leder Harald Føsker Fengselsdirektør
2003 Siri Pettersen Inspektør