Forvaltningsdatabasen

Tilsynsrådet ved Ullersmo landsfengsel

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsrådet ved Ullersmo landsfengsel" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsrådet ved Ullersmo landsfengsel
Utvalgsnummer: 4005000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1970
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1970 av Justisdepartementet i henhold til Fengselsloven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 5 0 4 0 Annen instans
1981 Justis- og politidepartementet 5 3 23 20359 Annen instans
1982 Justis- og politidepartementet 5 3 0 0 Annen instans
1983 Justis- og politidepartementet 5 3 4 22898 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 5 3 0 0 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 5 3 0 0 Vedkommende departement
1986 Justis- og politidepartementet 6 2 4 29278 Annen instans
1987 Justis- og politidepartementet 6 2 4 33431
1988 Justis- og politidepartementet 6 2 4 22335
1989 Justis- og politidepartementet 6 2 0 0
1990 Justis- og politidepartementet 6 2 10 23057
1991 Justis- og politidepartementet 6 2 11 25416
1992 Justis- og politidepartementet 6 2 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 6 2 11 32928
1994 Justis- og politidepartementet 6 1 12 32424
1995 Justis- og politidepartementet 6 1 8 30921
1996 Justis- og politidepartementet 6 1 9 32000
1997 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Lasse Qvigstad 1 0 Statsadvokat Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Johannes Ruud 1 230 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anne Johanne Kvale 2 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ingjerd Johnson 2 301 Husstellærer Av departement 1970 1970
1980 Leder Haakon Schøning Faanes 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Jostein Einar Erstad 1 301 Statsadvokat Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Vade 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Svein Aarrestad 1 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Johannes Ruud 1 230 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Lasse Qvigstad 1 301 Statsadvokat Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Bjørn Vade 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Svein Aarrestad 1 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1982 Leder Haakon Schøning Faanes 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Anne Johanne Kvale 2 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jostein Einar Erstad 1 301 Statsadvokat Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Ingjerd Johnson 2 301 Fagkonsulent Av departement 1970 1970
1986 Leder Odd Jarl Pedersen 1 228 Herredsrettsdomme Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jan Schjatvet 1 228 Advokat Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Haldis Sanness 2 231 Sosialkonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Hans Kristian Bjerke 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jan Erik Helgesen 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1970
1986 Nestleder Tor-Aksel Busch 1 301 Statsadvokat Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Ketil Lund 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anne Marit Thorsrud 2 301 Sosialsekretær Av departement 1970
1987 Leder Odd Jarl Pedersen 1 228 Herredsrettsdom Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ketil Lund 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1988 Leder Odd Jarl Pedersen 1 228 Herredsrettsdom Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Haldis Sanness 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ketil Lund 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Frode Helgerud 1 301 Informasjonssje Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Stein Ivar Aarsæther 1 301 Soussjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Liv Eriksen 2 301 Psykolog Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Haldis Sanness 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Liv Eriksen 2 301 Psykolog Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Stein Ivar Aarsæther 1 301 Soussjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Frode Helgerud 1 301 Informasjonssje Av departement 1970
1990 Leder Rune Fjeld 1 217 Byrettsdommer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Stein Ivar Aarsæther 1 301 Informasjonssje Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Lise Halvorsen 2 301 Informasjonskon Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Signe Moland 2 301 Advokat Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ingunn Jordheim 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Harald Opheim 1 301 Konsulent Av departement 1970
1991 Leder Rune Fjeld 1 217 Byrettsdommer Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Harald Opheim 1 301 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Signe Moland 2 301 Advokat Av departement 1970
1991 Leder Lise Halvorsen 2 301 Informasjonskon Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Signe Moland 2 301 Advokat Av departement 1970 1970
1992 Nestleder Lise Halvorsen 2 301 Informasjonskon Av departement 1970 1970
1993 Nestleder Anette Storm Thorstensen 2 215 Konsulent Av departement 1970
1993 Leder Espen Urbye 1 220 Byrettsdommer Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Øyvind Sollie 1 301 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Signe Moland 2 301 Advokat Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Harald Opheim 1 301 Prosjektleder Av departement 1970
1993 Nestleder Lise Halvorsen 2 301 Informasjonskon Av departement 1970 1970
1994 Nestleder Anette Storm Thorstensen 2 215 Konsulent Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Ingeborg Maack 2 219 Lærer Av departement 1970
1994 Leder Espen Urbye 1 220 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Lars Eri Hansen 1 228 Student Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Øyvind Sollie 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Hermod Stene-Johansen 1 301 Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Lise Sannerud 2 301 Bestyrer Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Vivi Sandsten 2 301 Student Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Hermod Stene-Johansen 1 301 Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Lise Sannerud 2 301 Bestyrer Av departement 1970
1996 Nestleder Anette Storm Thorstensen 2 215 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1996 Leder Espen Urbye 1 220 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Hermod Stene-Johansen 1 301 Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Gerd Romsaas 2 301 Kontorfullmekti Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Øyvind Sollie 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Vivi Sandsten 2 301 Student Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Svein-Erik Andersen 1 228 Adjunkt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Mette Jacobsen 2 233 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Gerd Romsaas 2 301 Kontorfullmekti Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Atle Berland 1 301 Studieinspektør Av departement 1970