Forvaltningsdatabasen

Tilsynsrådet for Berg kretsfengsel

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsrådet for Berg kretsfengsel" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsrådet for Berg kretsfengsel
Utvalgsnummer: 4008000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1975 av Justisdepartementet i henhold til Fengselsloven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 4 0 4 8000 Annen instans
1981 Justis- og politidepartementet 4 2 9 9145 Annen instans
1982 Justis- og politidepartementet 4 2 4 12000 Annen instans
1983 Justis- og politidepartementet 4 2 4 10600 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 4 2 12 14108 Annen instans
1985 Justis- og politidepartementet 4 2 12 13741 Annen instans
1986 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0 Annen instans
1987 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1988 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1989 Justis- og politidepartementet 4 2 9 12616
1990 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1991 Justis- og politidepartementet 4 2 9 13173
1992 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 4 2 12 30000
1994 Justis- og politidepartementet 4 2 12 21360
1995 Justis- og politidepartementet 4 2 13 23977
1996 Justis- og politidepartementet 4 2 15 20000
1997 Justis- og politidepartementet 4 2 4 210000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Wenche Syse 2 705 Bibliotekar Av departement 1970
1980 Leder Reidun Ulltveit-Moe 2 705 Sosionom Av departement 1970 1970
1980 Nestleder Tore Tøndevold 1 705 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Herman Bohne 1 717 Sosionom Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ruth Midtgård 2 721 Industriarbeider Av departement
1980 Vanlig medlem Tor Vidar Jakobsen 1 722 Dommerfullmektig Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Wenche Syse 2 705 Bibliotekar Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Tor Berge 1 705 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Herman Bohne 1 717 Sosionom Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ruth Midtgård 2 721 Industriarbeider Av departement
1982 Vanlig medlem Tor Berge 1 705 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1982 Nestleder Tore Tøndevold 1 705 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1982 Leder Reidun Ulltveit-Moe 2 705 Sosionom Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Torleif Bugge 1 705 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Herman Bohne 1 717 Sosialkonsulent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ruth Midtgård 2 721 Industriarbeider Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Torbjørg Martins 2 705 Sosionom Av departement 1970
1984 Leder Tor Berge 1 705 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1984 Nestleder Reidun Ulltveit-Moe 2 705 Sosionom Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Torleif Bugge 1 705 Konsulent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Erik Bruusgaard 1 722 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gry Dillan 2 722 Maskinoperatør Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Torbjørg Martins 2 705 Sosionom Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Erik Bruusgaard 1 722 Advokat Av departement 1970
1986 Nestleder Torbjørg Martins 2 705 Sosionom Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Hans August Hanssen 1 720 Advokatfullmektig Av departement 1970
1986 Leder Rolf Harto 1 721 Byrettsdommer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Randi Vågsholm 2 721 Adjunkt Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Erik Bruusgaard 1 722 Advokat Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Gry Dillan 2 722 Maskinoperatør Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Hans August Hanssen 1 720 Advokatfullmekt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Randi Vågsholm 2 721 Adjunkt Av departement 1970
1987 Leder Rolf Harto 1 721 Byrettsdommer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Esther Hernæs 2 0 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Kristian Hansen 1 0 Juridisk Konsul Av departement 1970
1988 Nestleder Torbjørg Martins 2 705 Sosionom Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Hans August Hanssen 1 720 Advokatfullmekt Av departement 1970 1970
1988 Leder Rolf Harto 1 721 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Randi Vågsholm 2 721 Adjunkt Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Esther Hernæs 2 705 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Kristian Hansen 1 705 Juridisk Konsul Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Kristian Hansen 1 705 Juridisk Konsul Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Esther Hernæs 2 705 Konsulent Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Nina Lillelien 2 705 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Leder Martin Beer 1 705 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Christen Agerup 1 706 Juridisk Konsul Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Randi Vågsholm 2 721 Adjunkt Av departement 1970 1970
1991 Nestleder Nina Lillelien 2 705 Avdelingsleder Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Christen Agerup 1 706 Juridisk Konsul Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Gunnar Lund 1 705 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Nina Lillelien 2 705 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1992 Nestleder Esther Hernæs 2 705 Konsulent Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Anita Agerup 2 706 Juridisk Konsul Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Christen Agerup 1 706 Juridisk Konsul Av departement 1970 1970
1992 Leder Tor Berge 1 721 Byrettsjustitia Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Gunnar Lund 1 705 Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Anita Agerup 2 706 Juridisk Konsul Av departement 1970
1993 Leder Tor Berge 1 721 Byrettsjustitia Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Nina Lillelien 2 705 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1994 Nestleder Gunnar Lund 1 705 Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Anita Agerup 2 706 Advokatfullmekt Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Christen Agerup 1 706 Juridisk Konsul Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Ingrid Kaspersen 2 720 Kontorfullmekti Av departement 1970
1994 Leder Tor Berge 1 721 Byrettsjustitia Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Ingrid Kaspersen 2 720 Kontorfullmekti Av departement 1970
1996 Nestleder Torunn Grinvoll 2 705 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Leder Hans Kristian Thorbjørnsen 1 705 Byrettsdommer Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Axel Proet-Høst 1 705 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Torbjørg Aasmundtveit 2 720 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ingrid Kaspersen 2 720 Husmor Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Hans Ertzeid Matisen 1 722 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Leder Hans Kristian Thorbjørnsen 1 705 Byrettsdommer Av departement 1970
1997 Nestleder Torunn Grinvoll 2 705 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Axel Proet-Høst 1 705 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Torbjørg Aasmundtveit 2 720 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Hans Ertzeid Matisen 1 722 Førstekonsulent Av departement 1970