Forvaltningsdatabasen

Tilsynsrådet for Molde kretsfengsel

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsrådet for Molde kretsfengsel" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsrådet for Molde kretsfengsel
Utvalgsnummer: 4015000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Tilhørende departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Justisdepartementet i henhold til Fengselsloven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 4 0 16 9000 Annen instans
1981 Justis- og politidepartementet 4 2 15 9634 Annen instans
1982 Justis- og politidepartementet 4 2 4 9950 Annen instans
1983 Justis- og politidepartementet 4 2 4 10591 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 4 2 4 10780 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0 Vedkommende departement
1986 Justis- og politidepartementet 4 2 12 11732 Vedkommende departement
1987 Justis- og politidepartementet 4 2 15 12615
1988 Justis- og politidepartementet 4 2 4 13335
1989 Justis- og politidepartementet 4 2 12 13232
1990 Justis- og politidepartementet 4 2 4 12615
1991 Justis- og politidepartementet 4 2 13 11075
1992 Justis- og politidepartementet 4 2 4 11050
1993 Justis- og politidepartementet 4 2 16 12997
1994 Justis- og politidepartementet 4 2 4 0
1995 Justis- og politidepartementet 4 2 12 13064
1996 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1997 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder Thorbjørn Thingvold 1 1502 Fullmektig Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Vicktor Larssen 1 1502 Fylkeslege Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Liv Myhre 2 1502 Førskolelærer Av departement 1970
1980 Leder Jens A. Christophersen 1 1502 Sorenskriver Av departement 1970
1980 Vanlig medlem John Roaldseth 1 1502 Pensjonist Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Camilla Gjendem 2 1502 Husmor Av departement 1970
1982 Leder Jens A. Christophersen 1 1502 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Liv Myhre 2 1502 Førskolelærer Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem John Roaldseth 1 1502 Fhv.Adjunkt Av departement 1970 1970
1982 Nestleder Thorbjørn Thingvold 1 1502 Fullmektig Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Camilla Gjendem 2 1502 Husmor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Arne Vicktor Larssen 1 1502 Fylkeslege Av departement 1970 1970
1984 Nestleder Lars Erik Frisvold 1 1502 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anne Grethe Aassve 2 1502 Tegner Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Harry Bergsbakk 1 1502 Hjemmesykepleiesj Av departement 1970
1984 Leder Jens A. Christophersen 1 1502 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Helga Sølvi Flemsæter 2 1502 Kommunestyrerepre Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Liv Myhre 2 1503 Førskolelærer Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Anne Grethe Aassve 2 1502 Tegner Av departement 1970
1985 Nestleder Lars Erik Frisvold 1 1502 Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Harry Bergsbakk 1 1502 Hjemmesykepleiesj Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Helga Sølvi Flemsæter 2 1502 Kommunestyrerepre Av departement 1970
1986 Leder Jens A. Christophersen 1 1502 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Harry Bergsbakk 1 1502 Hjemmesykepleiesj Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Helga Sølvi Flemsæter 2 1502 Kommunestyrerepre Av departement 1970 1970
1986 Nestleder Lars Erik Frisvold 1 1502 Advokat Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Anne Grethe Aassve 2 1502 Tegner Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Liv Myhre 2 1503 Førskolelærer Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Magne Hatlen 1 1502 Agent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Astri A. Worren 2 1502 Kontorfullmekti Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Borgny Døving Stenvold 2 1502 Fysioterapeut Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Øystein Vikhagen 1 1502 Pensjonist Av departement 1970
1988 Leder Ragnar Solli 1 1502 Herredsrettsdom Av departement 1970
1988 Nestleder Grethe Marie Eikebu 2 1502 Rektor Av departement 1970
1989 Nestleder Grethe Marie Eikebu 2 1502 Rektor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Borgny Døving Stenvold 2 1502 Fysioterapeut Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Øystein Vikhagen 1 1502 Pensjonist Av departement 1970
1989 Leder Ragnar Solli 1 1502 Herredsrettsdom Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Magne Hatlen 1 1502 Agent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Astri A. Worren 2 1502 Kontorfullmekti Av departement 1970
1990 Nestleder Margaret Andersen 2 1502 Fullmektig Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Borgny Døving Stenvold 2 1502 Fysioterapeut Av departement 1970 1970
1990 Leder Ragnar Solli 1 1502 Herredsrettsdom Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Magne Hatlen 1 1502 Agent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Øystein Vikhagen 1 1502 Pensjonist Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Astri A. Worren 2 1502 Kontorfullmekti Av departement 1970 1970
1991 Nestleder Margaret Andersen 2 1502 Fullmektig Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Leif Arne Frostad 1 1502 Førstepostbetje Av departement 1970
1992 Nestleder Margaret Andersen 2 1502 Fullmektig Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Anna Katarina Gruner 2 1502 Servitør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Borgny Døving Stenvold 2 1502 Fysioterapeut Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Magne Hatlen 1 1502 Agent Av departement 1970 1970
1992 Leder Ragnar Solli 1 1502 Herredsrettsdom Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Leif Arne Frostad 1 1502 Førstepostbetje Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Anna Katarina Gruner 2 1502 Servitør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Anna Katarina Gruner 2 1502 Servitør Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Borgny Døving Stenvold 2 1502 Fysioterapeut Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Magne Krøvel 1 1502 Eiendomssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Leif Arne Frostad 1 1502 Førstepostbetje Av departement 1970 1970
1994 Leder Lars Erik Frisvold 1 1502 Herredsrettsdom Av departement 1970
1994 Nestleder Margaret Andersen 2 1502 Fullmektig Av departement 1970 1970
1995 Leder Lars Erik Frisvold 1 1502 Herredsrettsdom Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Magne Krøvel 1 1502 Eiendomssjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Anders Thorn 1 1502 Overlege Av departement 1970
1996 Nestleder Leif Arne Frostad 1 1502 Førstepostbetje Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Anna Katarina Gruner 2 1502 Servitør Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Harriet G. Martinsen 2 1502 Kontorfullmekti Av departement 1970
1996 Leder Lars Erik Frisvold 1 1502 Herredsrettsdom Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Magne Krøvel 1 1502 Overingeniør Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Anders Thorn 1 1502 Overlege Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Harriet G. Martinsen 2 1502 Kontorfullmekti Av departement 1970