Forvaltningsdatabasen

Tilsynsrådet for Drammen kretsfengsel

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsrådet for Drammen kretsfengsel" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsrådet for Drammen kretsfengsel
Utvalgsnummer: 4017000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Tilhørende departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Justisdepartementet i henhold til Fengselsloven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 4 0 9 9000 Annen instans
1981 Justis- og politidepartementet 4 2 9 8441 Annen instans
1982 Justis- og politidepartementet 4 2 2 10424 Annen instans
1983 Justis- og politidepartementet 4 2 4 10600 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 4 2 4 17407 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 4 2 3 0 Vedkommende departement
1986 Justis- og politidepartementet 4 2 4 3390 Vedkommende departement
1987 Justis- og politidepartementet 4 2 4 11730
1988 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1989 Justis- og politidepartementet 4 2 4 13215
1990 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1991 Justis- og politidepartementet 4 2 11 13785
1992 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 4 2 4 0
1994 Justis- og politidepartementet 4 2 4 12000
1995 Justis- og politidepartementet 4 2 11 11635
1996 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1997 Justis- og politidepartementet 4 2 8 11500
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Jacob Wulfsberg 1 602 Byrettsjustitiarius Av departement
1980 Nestleder Hans Brandt 1 602 Sekretær Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Berit Bjørnli 2 602 Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Hans Petter Jahre 1 602 Av departement
1980 Vanlig varamedlem Jorunn Thordis Johansen 2 602 Av departement
1980 Vanlig medlem Liv Arnevik 2 602 Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Jorunn Thordis Johansen 2 602 Av departement
1981 Leder Jacob Wulfsberg 1 602 Byrettsjustitiarius Av departement
1981 Vanlig varamedlem Hans Petter Jahre 1 602 Av departement
1982 Vanlig medlem Berit Bjørnli 2 602 Husmor Av departement 1970 1970
1982 Leder Jacob Wulfsberg 1 602 Byrettsjustitiar Av departement 1970 1970
1982 Nestleder Hans Brandt 1 602 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Hans Petter Jahre 1 602 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Liv Arnevik 2 602 Husmor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jorunn Thordis Johansen 2 602 Husmor Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Kari Spæren Olsen 2 602 Lærer Av departement 1970
1984 Leder Jacob Wulfsberg 1 602 Byrettsjustitiari Av departement 1970 1970
1984 Nestleder Jorunn Thordis Johansen 2 602 Husmor Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Anne Catrine Vogt 2 602 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Hans Lyder Haare 1 602 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Hans Petter Jahre 1 713 Dommerfullmektig Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Kari Spæren Olsen 2 602 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Anne Catrine Vogt 2 602 Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Hans Lyder Haare 1 602 Advokat Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne Catrine Vogt 2 602 Advokat Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Harald Wessel Berg 1 602 Administrasjonsse Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jorunn Thordis Johansen 2 602 Renholder Av departement 1970 1970
1986 Nestleder Hans Lyder Haare 1 602 Advokat Av departement 1970 1970
1986 Leder Hans Holen 1 602 Byrettsdommer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kari Spæren Olsen 2 602 Lærer Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Harald Wessel Berg 1 602 Administrasjons Av departement 1970
1987 Leder Hans Holen 1 602 Byrettsdommer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ingrid Stenberg 2 0 Ekspeditør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ivar Strømsjordet 1 0 Advokat Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Tone Schiøtz 2 0 Husmorvikar Av departement 1970
1988 Leder Hans Holen 1 602 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1988 Nestleder Hans Lyder Haare 1 602 Advokat Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Harald Wessel Berg 1 602 Administrasjons Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Ingrid Stenberg 2 0 Ekspeditør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ivar Strømsjordet 1 0 Advokat Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Tone Schiøtz 2 0 Husmorvikar Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ingrid Stenberg 2 0 Ekspeditør Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Ivar Strømsjordet 1 0 Advokat Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Harald Wessel Berg 1 602 Administrasjons Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Anna Nilsson 2 602 Husmor Av departement 1970
1990 Leder Erik Bredo Lund 1 624 Sorenskriver Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Dag Mogensen 1 711 Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anna Nilsson 2 602 Husmor Av departement 1970
1991 Leder Erik Bredo Lund 1 624 Sorenskriver Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Dag Mogensen 1 711 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Harald Wessel Berg 1 602 Administrasjons Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Anna Nilsson 2 602 Husmor Av departement 1970 1970
1992 Leder Erik Bredo Lund 1 624 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Marvin Amundsgård 1 0 Renholder Av departement 1970
1993 Nestleder Per Otto Borgen 1 602 Advokat Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Anna Nilsson 2 602 Husmor Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Harald Wessel Berg 1 602 Konsulent Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Vibeke Knudsen 2 602 Advokat Av departement 1970
1993 Leder Erik Bredo Lund 1 624 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Jonny Bu Persson 1 602 Spesialarbeider Av departement 1970
1994 Nestleder Per Otto Borgen 1 602 Advokat Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Karin Be Aasheim 2 602 Renholder Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Svein Uggen 1 602 Takstmann Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Vibeke Knudsen 2 602 Advokat Av departement 1970 1970
1994 Leder Erik Bredo Lund 1 624 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Jonny Bu Persson 1 602 Spesialarbeider Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Svein Uggen 1 602 Takstmann Av departement 1970
1996 Leder Gottfred Greve 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Grethe Jarlev 2 602 Økonomisekretær Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Vibeke Knudsen 2 602 Advokat Av departement 1970 1970
1996 Nestleder Per Otto Borgen 1 602 Advokat Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Mustafa Unsal 1 602 Bilmekaniker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Anne Bjørnsgaard 2 602 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Anne Bjørnsgaard 2 602 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Mustafa Unsal 1 602 Bilmekaniker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Grethe Jarlev 2 602 Økonomisekretær Av departement 1970