Forvaltningsdatabasen

Tilsynsrådet for Arendal kretsfengsel

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsrådet for Arendal kretsfengsel" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsrådet for Arendal kretsfengsel
Utvalgsnummer: 4018000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Tilhørende departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Justisdepartementet i henhold til Fengselsloven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 4 0 16 10000 Annen instans
1981 Justis- og politidepartementet 4 2 22 10778 Annen instans
1982 Justis- og politidepartementet 4 2 5 12111 Annen instans
1983 Justis- og politidepartementet 4 2 4 10600 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 4 2 5 13385 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 4 2 4 13600 Annen instans
1986 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0 Annen instans
1987 Justis- og politidepartementet 4 2 17 17499
1988 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1989 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1990 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1991 Justis- og politidepartementet 4 2 1 13173
1992 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 4 2 2 0
1994 Justis- og politidepartementet 4 1 5 14398
1995 Justis- og politidepartementet 4 1 12 15352
1996 Justis- og politidepartementet 4 1 0 0
1997 Justis- og politidepartementet 4 1 4 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Sverre A. Innjord 1 903 Sorenskriver Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Håvard Nesheim 1 914 Sorenskriver Av departement
1980 Vanlig varamedlem Lillian Fløystad 2 918 Helsesøster Av departement
1980 Vanlig medlem Berte Olimstad 2 922 Fylkeshelsesøster Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Moy Claudine Bakke 2 922 Sosialkurator Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Bjørgulf Halen 1 922 Barnevernkonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Håvard Nesheim 1 914 Sorenskriver Av departement
1981 Vanlig varamedlem Lillian Fløystad 2 918 Helsesøster Av departement
1982 Leder Sverre A. Innjord 1 903 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Håvard Nesheim 1 914 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Lillian Fløystad 2 918 Helsesøster Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Bjørgulf Halen 1 922 Barnevernkonsule Av departement 1970 1970
1982 Nestleder Berte Olimstad 2 922 Fylkeshelsesøste Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Moy Claudine Bakke 2 922 Pensjonert Sosio Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Birger Carsten Lassen 1 914 Sorenskriver Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Moy Claudine Bakke 2 922 Fhv. Sosionom Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Brit Engler 2 903 Helsesøster Av departement
1984 Vanlig medlem Harald Dietrichson 1 903 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ingrid Bøhle 2 904 Sosialomsorgskons Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Birger Carsten Lassen 1 914 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Moy Claudine Bakke 2 922 Fhv. Sosionom Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Brit Engler 2 903 Helsesøster Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Harald Dietrichson 1 903 Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ingrid Bøhle 2 904 Sosialomsorgskons Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Knut Hødnebø 1 903 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Marit Aslaksen 2 903 Ledende Helsesøst Av departement 1970
1986 Nestleder Dag Solem 1 903 Advokat Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Marit Aslaksen 2 903 Ledende Helsesø Av departement 1970
1987 Nestleder Dag Solem 1 903 Advokat Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Knut Hødnebø 1 903 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kari Stoveland Sjursen 2 0 Personalsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ole Peder Moy 1 0 Lærer Av departement 1970
1988 Leder Jens C. Koch 1 0 Sorenskriver Av departement 1970
1988 Nestleder Ingrid Bøhle 2 0 Sosialomsorgsko Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Marit Aslaksen 2 903 Ledende Helsesø Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Birger Carsten Lassen 1 914 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Kari Stoveland Sjursen 2 0 Personalsjef Av departement 1970
1989 Leder Jens C. Koch 1 0 Sorenskriver Av departement 1970
1989 Nestleder Ingrid Bøhle 2 0 Sosialomsorgsko Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ole Peder Moy 1 0 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ole Peder Moy 1 0 Lærer Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Marit Aslaksen 2 903 Ledende Helsesø Av departement 1970 1970
1990 Leder Jens C. Koch 1 903 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Birger Carsten Lassen 1 914 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Knut Rune Kleven 1 914 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne Sofie Samuelsen 2 918 Personalkonsule Av departement 1970
1991 Nestleder Knut Rune Kleven 1 914 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Anne Sofie Samuelsen 2 918 Personalkonsule Av departement 1970
1992 Nestleder Anne Sofie Samuelsen 2 920 Personalsjef Av departement 1970 1970
1993 Nestleder Anne Sofie Samuelsen 2 903 Administrasjons Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Ingrid Line 2 903 Lærer Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Tore Lindseth 1 903 Sorenskriver Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Inge Engeland Johansen 1 903 Barnevernskonsu Av departement 1970
1993 Leder Anne Kristine Andreassen 2 904 Sorenskriver Av departement 1970
1994 Nestleder Inge Engeland Johansen 1 903 Barnevernskonsu Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Ingrid Line 2 903 Lærer Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Tore Lindseth 1 903 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1994 Leder Anne Kristine Andreassen 2 904 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Ulf Sæterdal 1 926 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ulf Sæterdal 1 926 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Anne Marit Tørå Solsvik 2 903 Seksjonsleder Av departement 1970
1996 Leder Tore Lindseth 1 903 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Ivar Hermansen 2 903 Avdelingssjef Av departement 1970
1996 Nestleder Ingrid Line 2 903 Lærer Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne Kristine Andreassen 2 904 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1996 Nestleder Ulf Sæterdal 1 926 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Anne Marit Tørå Solsvik 2 903 Seksjonsleder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ivar Hermansen 2 903 Avdelingssjef Av departement 1970