Forvaltningsdatabasen

Utvalg som skal gjennomgå det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg som skal gjennomgå det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg som skal gjennomgå det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet
Utvalgsnummer: 402
Opprettelsesår: 2010
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 2012
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2009 Justis- og politidepartementet
2010 Justis- og politidepartementet
2011 Justis- og politidepartementet
2012 Justis- og beredskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2010 Karl Erik Arnesen 1 0 direktør 01.01.2010 28.02.2012
2010 Harald Føsker 1 0 direktør 01.01.2010 28.02.2012
2010 Alfhild Randi Håheim 2 0 brannkonstabel 01.01.2010 28.02.2012
2010 Morten Sommer 1 0 doktorstipendiat 01.01.2010 28.02.2012
2010 Maria-Monika Log Metallinou 2 0 studieleder 01.01.2010 28.02.2012
2010 Ann Christin Olsen-Haines 2 0 avdelingsleder 01.01.2010 28.02.2012
2010 Berit Moe 2 0 branningeniør 01.01.2010 28.02.2012
2010 Terje Bogen 1 0 rektor 01.01.2010 28.02.2012
2010 Trond Busterud 1 0 utrykningsleder 01.01.2010 28.02.2012
2010 Gunnhild Leere Henriksen 2 0 overingeniør 01.01.2010 28.02.2012
2010 Håvard Bye 1 0 brannsjef 01.01.2010 28.02.2012
2010 Erling Lae 1 0 fylkesmann 01.01.2010 28.02.2012
2010 Anne Hjort 2 0 brannsjef 01.01.2010 28.02.2012
2011 Morten Sommer 1 0 doktorstipendiat 01.01.2010 28.02.2012
2011 Trond Busterud 1 0 utrykningsleder 01.01.2010 28.02.2012
2011 Anne Hjort 2 0 brannsjef 01.01.2010 28.02.2012
2011 Berit Moe 2 0 branningeniør 01.01.2010 28.02.2012
2011 Maria-Monika Log Metallinou 2 0 studieleder 01.01.2010 28.02.2012
2011 Terje Bogen 1 0 rektor 01.01.2010 28.02.2012
2011 Gunnhild Leere Henriksen 2 0 overingeniør 01.01.2010 28.02.2012
2011 Harald Føsker 1 0 direktør 01.01.2010 28.02.2012
2011 Erling Lae 1 0 fylkesmann 01.01.2010 28.02.2012
2011 Ann Christin Olsen-Haines 2 0 avdelingsleder 01.01.2010 28.02.2012
2011 Håvard Bye 1 0 brannsjef 01.01.2010 28.02.2012
2011 Alfhild Randi Håheim 2 0 brannkonstabel 01.01.2010 28.02.2012
2011 Karl Erik Arnesen 1 0 direktør 01.01.2010 28.02.2012
2012 Anne Hjort 2 0 brannsjef 01.01.2010 28.02.2012
2012 Alfhild Randi Håheim 2 0 brannkonstabel 01.01.2010 28.02.2012
2012 Maria-Monika Log Metallinou 2 0 studieleder 01.01.2010 28.02.2012
2012 Morten Sommer 1 0 doktorstipendiat 01.01.2010 28.02.2012
2012 Gunnhild Leere Henriksen 2 0 overingeniør 01.01.2010 28.02.2012
2012 Ann Christin Olsen-Haines 2 0 avdelingsleder 01.01.2010 28.02.2012
2012 Håvard Bye 1 0 brannsjef 01.01.2010 28.02.2012
2012 Terje Bogen 1 0 rektor 01.01.2010 28.02.2012
2012 Karl Erik Arnesen 1 0 direktør 01.01.2010 28.02.2012
2012 Erling Lae 1 0 fylkesmann 01.01.2010 28.02.2012
2012 Trond Busterud 1 0 utrykningsleder 01.01.2010 28.02.2012
2012 Harald Føsker 1 0 direktør 01.01.2010 28.02.2012
2012 Berit Moe 2 0 branningeniør 01.01.2010 28.02.2012