Forvaltningsdatabasen

Tilsynsrådet for Sem kretsfengsel

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsrådet for Sem kretsfengsel" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsrådet for Sem kretsfengsel
Utvalgsnummer: 4022000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Tilhørende departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Justisdepartementet i henhold til Fengselsloven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 4 0 17 9000 Annen instans
1981 Justis- og politidepartementet 4 2 16 10042 Annen instans
1982 Justis- og politidepartementet 4 2 4 10000 Annen instans
1983 Justis- og politidepartementet 4 2 4 10600 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 4 2 5 11818 Vedkommende departement
1986 Justis- og politidepartementet 4 2 4 100 Vedkommende departement
1987 Justis- og politidepartementet 4 2 4 15000
1988 Justis- og politidepartementet 4 2 4 13000
1989 Justis- og politidepartementet 4 2 4 17600
1990 Justis- og politidepartementet 4 2 4 17600
1991 Justis- og politidepartementet 4 2 13 13246
1992 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 4 2 4 25000
1994 Justis- og politidepartementet 4 2 15 22700
1995 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1996 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1997 Justis- og politidepartementet 4 2 4 13291
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Elisabeth Sann 2 705 Sosionom Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Per Holtar Evensen 1 707 Sorenskriver Av departement 1970
1980 Leder Sverre Jansen 1 721 Juridisk Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Torbjørn Fonn 1 721 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Elisabeth Horn 2 721 Sosialkurator Av departement
1980 Vanlig varamedlem Berit Nilsen 1 721 Sosialkurator Av departement
1981 Vanlig varamedlem Elisabeth Horn 2 721 Sosialkurator Av departement
1981 Vanlig varamedlem Berit Nilsen 1 721 Sosialkurator Av departement
1982 Nestleder Elisabeth Sann 2 705 Sosionom Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Per Holtar Evensen 1 707 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Elisabeth Horn 2 721 Sosialkurator Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Torbjørn Fonn 1 721 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1982 Leder Sverre Jansen 1 721 Juridisk Konsule Av departement 1970 1970
1984 Nestleder Anne Helene Owren 2 717 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Strand 1 721 Spesialpedagog Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Eva Bjerknes 2 721 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Roar Skarsholt 1 721 Bestyrer Av departement 1970
1985 Nestleder Anne Helene Owren 2 717 Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Eva Bjerknes 2 721 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Strand 1 721 Spesialpedagog Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Roar Skarsholt 1 721 Bestyrer Av departement 1970
1986 Leder Stephen Stephensen 1 717 Sorenskriver Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Berit Bjarkø 2 722 Kontorfullmektig Av departement 1970
1987 Leder Hans Kristian Thorbjørnsen 1 705 Byrettsdommer Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Berit Bjarkø 2 722 Kontorfullmekti Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjarne Persen 1 0 Sosialrådgiver Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Svein Gansum 1 0 Juridisk Konsul Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Iris Berg 2 0 Sosialkurator Av departement 1970
1988 Leder Hans Kristian Thorbjørnsen 1 705 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1988 Nestleder Anne Helene Owren 2 717 Advokat Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Berit Bjarkø 2 722 Kontorfullmekti Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Svein Gansum 1 705 Juridisk Konsul Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bjarne Persen 1 705 Sosialrådgiver Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Iris Berg 2 722 Sosialkurator Av departement 1970
1990 Leder Hans Kristian Thorbjørnsen 1 705 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Svein Gansum 1 705 Juridisk Konsul Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Margit Bjugstad 2 705 Seksjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bjarne Persen 1 705 Sosialrådgiver Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Iris Berg 2 722 Sosialkurator Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Berit Bjarkø 2 722 Kontorfullmekti Av departement 1970 1970
1991 Nestleder Margit Bjugstad 2 705 Seksjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tor Borg 1 705 Personalkonsule Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bjarne Persen 1 705 Sosialrådgiver Av departement 1970 1970
1992 Leder Hans Kristian Thorbjørnsen 1 705 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Grete Vallumrød 2 718 Formannskapssek Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Berit Bjarkø 2 722 Kontorfullmekti Av departement 1970 1970
1992 Nestleder Ann Sørin 2 722 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Tor Borg 1 705 Personalkonsule Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Grete Vallumrød 2 718 Formannskapssek Av departement 1970
1993 Nestleder Ann Sørin 2 722 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Tor Borg 1 705 Personalkonsule Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Bjarne Persen 1 705 Sosialrådgiver Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Grete Vallumrød 2 718 Formannskapssek Av departement 1970 1970
1994 Nestleder Ann Sørin 2 722 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1994 Leder Stig Viken 1 722 Herredsrettsdom Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Berit Bjarkø 2 722 Forbundssekretá Av departement 1970 1970
1995 Leder Stig Viken 1 722 Herredsrettsdom Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ole Jan Lefsaker 1 705 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tor Borg 1 705 Personalkonsule Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Grethe Vik 2 705 Sekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Grete Vallumrød 2 718 Formannskapssek Av departement 1970 1970
1996 Nestleder Ann Sørin 2 722 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1996 Leder Stig Viken 1 722 Herredsrettsdom Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Grethe Vik 2 705 Sekretær Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Ole Jan Lefsaker 1 705 Førstekonsulent Av departement 1970