Forvaltningsdatabasen

Tilsynsrådet for Oslo kretsfengsel

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsrådet for Oslo kretsfengsel" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsrådet for Oslo kretsfengsel
Utvalgsnummer: 4028000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Tilhørende departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Justisdepartementet i henhold til Fengselsloven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 5 0 4 0 Vedkommende departement
1981 Justis- og politidepartementet 5 1 4 17266 Vedkommende departement
1982 Justis- og politidepartementet 5 2 4 17000 Vedkommende departement
1983 Justis- og politidepartementet 5 2 4 18197 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 4 2 4 16880 Annen instans
1985 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0 Annen instans
1986 Justis- og politidepartementet 4 2 6 17330 Annen instans
1987 Justis- og politidepartementet 4 2 10 22663
1988 Justis- og politidepartementet 4 2 4 40000
1989 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1990 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1991 Justis- og politidepartementet 4 2 6 15629
1992 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1994 Justis- og politidepartementet 4 2 19 65000
1995 Justis- og politidepartementet 4 2 44 54629
1996 Justis- og politidepartementet 4 2 5 52000
1997 Justis- og politidepartementet 4 2 6 53000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Ellen Bonnevie Seip 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1980 Nestleder Anstein B. Gjengedal 1 230 Statsadvokat Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Odd Bårnes 1 230 Lærer Av departement 1970
1980 Leder Torjus Aarnes 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Edith Skoog 2 301 Oversøster Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Einar M. Olsen 1 219 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ellen Bonnevie Seip 2 219 Byråsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Per Hauge 1 219 Byfogd Av departement 1970 1970
1982 Leder Arne H. Dahl 1 219 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1982 Nestleder Anstein B. Gjengedal 1 230 Statsadvokat Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Odd Bårnes 1 230 Lærer Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Edith Skoog 2 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Hauge 1 219 Byfogd Av departement 1970
1983 Leder Arne H. Dahl 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anne Berit Kvis Østmoe 2 219 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Hauge 1 219 Byfogd Av departement 1970
1984 Leder Arne H. Dahl 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem John I. Henriksen 1 301 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Sølvi Slørdal 2 301 Sosionom Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anne Berit Kvis Østmoe 2 219 Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Hauge 1 219 Byfogd Av departement 1970
1985 Leder Arne H. Dahl 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem John I. Henriksen 1 301 Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Sølvi Slørdal 2 301 Sosionom Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Børge Krogsrud 1 219 Konsulent Av departement 1970
1986 Leder Sigvat Medgard 1 220 Byrettsdommer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Håvard Holm 1 301 Politifullmektig Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kristen Mørkøre 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem John I. Henriksen 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1986 Nestleder Gunvor Maria Hagen 2 301 Sosialsekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Børge Krogsrud 1 219 Konsulent Av departement 1970
1987 Leder Sigvat Medgard 1 220 Byrettsdommer Av departement 1970
1987 Nestleder Gunvor Maria Hagen 2 301 Sosialsekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kristen Mørkøre 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Håvard Holm 1 301 Politifullmekti Av departement 1970
1988 Leder Andreas Anmarksrud 1 216 Byrettsdommer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Børge Krogsrud 1 219 Konsulent Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Harald Stabel 1 301 Advokat Av departement 1970
1988 Nestleder Gunvor Maria Hagen 2 301 Sosialsekretær Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Kristen Mørkøre 1 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Lars Keim 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Leder Andreas Anmarksrud 1 216 Byrettsdommer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Lars Keim 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Harald Stabel 1 301 Advokat Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gunvor Maria Hagen 2 301 Sosialsekretær Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Liv Heidi Bjerkmo 2 301 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Stein Botilsrud 1 301 Student Av departement 1970
1990 Leder Einar Kaspersen 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Marie Finne 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tormod Anders Sletten 1 301 Advokatfullmekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Marie Finne 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tormod Anders Sletten 1 301 Advokatfullmekt Av departement 1970
1991 Leder Einar Kaspersen 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Robert Ruud 1 301 Student Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Liv Heidi Bjerkmo 2 301 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Stein Botilsrud 1 301 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Robert Ruud 1 301 Student Av departement 1970 1970
1992 Nestleder Liv Heidi Bjerkmo 2 301 Student Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Marie Finne 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1993 Leder Nils O. Simonsen 1 217 Byrettsdommer Av departement 1970
1993 Nestleder Liv Heidi Bjerkmo 2 301 Student Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Atle Berland 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Marie Finne 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Robert Ruud 1 301 Student Av departement 1970 1970
1994 Leder Nils O. Simonsen 1 217 Byrettsdommer Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ann Thune 2 219 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Atle Berland 1 301 Studieinspektør Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Tove Reite 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Sikke Næsheim 2 301 Konsulent Av departement 1970
1994 Leder Axel Slettebøe 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1994 Nestleder Robert Ruud 1 402 Konsulent Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Ann Thune 2 219 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Sikke Næsheim 2 301 Konsulent Av departement 1970
1995 Leder Axel Slettebøe 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Tove Reite 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne Mette Strand 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ann Tune 2 219 Konsulent Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Sverre Vik 1 301 Sosionom Av departement 1970
1996 Leder Axel Slettebøe 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1996 Nestleder Atle Berland 1 301 Studieinspektør Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Ingeborg Midttun 2 301 Personalsjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Anne Mette Strand 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Sverre Vik 1 301 Sosionom Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ingeborg Midttun 2 301 Personalsjef Av departement 1970