Forvaltningsdatabasen

Digitalt sårbarhetsutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Digitalt sårbarhetsutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Digitalt sårbarhetsutvalg
Utvalgsnummer: 405
Opprettelsesår: 2014
Tilhørende departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Opphørsår: 2015
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2013 Justis- og beredskapsdepartementet
2014 Justis- og beredskapsdepartementet
2015 Justis- og beredskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2014 Kristine Beitland 2 0 manager 01.01.2014 01.12.2015
2014 Kristian Gjøsteen 1 0 professor 01.01.2014 01.12.2015
2014 Nils Fredrik Manne 1 0 professor 01.01.2014 01.12.2015
2014 Åke Jonas Holmgren 1 0 seniorrådgiver 01.01.2014 01.12.2015
2014 Olav Lysne 1 0 professor 01.01.2014 01.12.2015
2014 Eva Ingrid Elisabeth Jarbekk 2 11770 advokat 01.01.2014 01.12.2015
2014 Janne Merete Hagen 2 14040 forsker 01.01.2014 01.12.2015
2014 Einar Lunde 1 45130 avdelingsdirektør 01.01.2014 01.12.2015
2015 Kristine Beitland 2 0 manager 01.01.2014 01.12.2015
2015 Åke Jonas Holmgren 1 0 seniorrådgiver 01.01.2014 01.12.2015
2015 Nils Fredrik Manne 1 0 professor 01.01.2014 01.12.2015
2015 Kristian Gjøsteen 1 0 professor 01.01.2014 01.12.2015
2015 Olav Lysne 1 0 professor 01.01.2014 01.12.2015
2015 Eva Ingrid Elisabeth Jarbekk 2 11770 advokat 01.01.2014 01.12.2015
2015 Janne Merete Hagen 2 14040 forsker 01.01.2014 01.12.2015
2015 Einar Lunde 1 45130 avdelingsdirektør 01.01.2014 01.12.2015