Forvaltningsdatabasen

Arbeidsgruppe for utenlandske innsatte

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidsgruppe for utenlandske innsatte" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidsgruppe for utenlandske innsatte
Utvalgsnummer: 4056000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 1980 av Justisdepartementet
Mandat:
Skal vurdere tiltak for å motvirke spesielle problemer for utenlandske innsatte under fengselsopphold, f.eks. når det gjelder kommunikasjon, informasjon og opplæring. Videre vurdere permisjonspraksis og spørsmål vedrørende besøk og løslating m.v. Innlede
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 6 0 3 0 Vedkommende departement
1981 Justis- og politidepartementet 6 0 6 3000 Vedkommende departement
1982 Justis- og politidepartementet 6 0 3 0 Vedkommende departement
1983 Justis- og politidepartementet 6 0 0 0 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 6 0 0 0 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 6 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Sverre Bakken 1 219 Fengselsdirektør Av departement 1970 1970
1980 Medlem og sekretær Tora Gaarder 2 219 Konsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Lars Meling 1 231 Konsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arvid Husborn 1 301 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Svein Arne Tvedt 1 301 Fengselsinspektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Roushan Birkeland 2 301 Sosialsekretær Av departement 1970 1970
1983 Leder Sverre Bakken 1 219 Fengselsdirektør Av departement 1970
1983 Medlem og sekretær Tora Gaarder 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Lars Meling 1 231 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Roushan Birkeland 2 301 Sosialsekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Arvid Husborn 1 301 Sosialkonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Svein Arne Tvedt 1 402 Fengselsinspektør Av departement 1970
1984 Medlem og sekretær Tora Gaarder 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Leder Sverre Bakken 1 219 Fengselsdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Lars Meling 1 231 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Roushan Birkeland 2 301 Sosialsekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arvid Husborn 1 301 Sosialkonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Svein Arne Tvedt 1 402 Fengselsinspektør Av departement 1970
1985 Medlem og sekretær Tora Gaarder 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Leder Sverre Bakken 1 219 Fengselsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Lars Meling 1 231 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arvid Husborn 1 301 Sosialkonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Roushan Birkeland 2 301 Sosialsekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Svein Arne Tvedt 1 402 Fengselsinspektør Av departement 1970