Forvaltningsdatabasen

Ekteskapslovsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekteskapslovsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekteskapslovsutvalget
Utvalgsnummer: 4059000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1971
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 25.06.1971 ved kongelig resolusjon
Mandat:
I samarbeid med tilsvarende komiteer i Danmark, Finland og Sverige skal utvalget utrede og i tilfelle legge fram forslag om revisjon av ekteskapslovgivningen m.m. Først og fremst bør ekteskapsloven av 1918 og ektefelleloven av 1927 vurderes. Også endringe
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 10 0 4 60000 Vedkommende departement
1981 Justis- og politidepartementet 10 0 7 88400 Vedkommende departement
1982 Justis- og politidepartementet 10 0 2 77476 Vedkommende departement
1983 Justis- og politidepartementet 10 0 5 131148 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 10 0 8 128338 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 10 0 8 175554 Vedkommende departement
1986 Justis- og politidepartementet 9 0 10 240060 Vedkommende departement
1987 Justis- og politidepartementet 9 0 6 188986
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Knut Hongrø 1 213 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Peter Lødrup 1 219 Professor 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Elsbeth Bergsland 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Leder Lilly H. Bølviken 2 301 Høyesterettsdommer I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 301 Sosialrådmann I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Erik Grønseth 1 301 I statsråd
1980 Vanlig medlem Torild Lien Utvik 2 301 Student Av departement
1980 Vanlig medlem Vera Louise Holmøy 2 301 Høyesterettsdommer I statsråd
1980 Vanlig medlem Dagny Torsnes 2 1001 Lege I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Olav Totland 1 1201 Pensjonist I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem John Lillestøl 1 1439 Skolesjef Av departement
1981 Vanlig medlem Knut Hongrø 1 213 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Peter Lødrup 1 219 Professor 1970
1981 Leder Lilly H. Bølviken 2 301 Høyesterettsdommer I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Vera Louise Holmøy 2 301 Høyesterettsdommer I statsråd
1981 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 301 Sosialrådmann I statsråd 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Elsbeth Bergsland 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Torild Lien Utvik 2 301 Student Av departement
1981 Vanlig medlem Erik Grønseth 1 301 I statsråd
1981 Vanlig medlem Dagny Torsnes 2 1001 Lege I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Olav Totland 1 1201 Pensjonist I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem John Lillestøl 1 1439 Skolesjef Av departement
1982 Sekretær, ikke medlem Janne Elisabeth Tennøe 2 301 Jur.Sekretær Av departement 1970 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Nina Sidsel Stang 2 1804 Dommerfullmektig Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Knut Hongrø 1 213 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Peter Lødrup 1 219 Professor 1970
1983 Leder Lilly H. Bølviken 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Janne Elisabeth Tennøe 2 301 Jur.Sekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 301 Sosialrådmann I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Erik Grønseth 1 301 Dosent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Torild Lien Utvik 2 301 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Vera Louise Holmøy 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Dagny Torsnes 2 1001 Lege I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Olav Totland 1 1201 Fhv. Sogneprest I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem John Lillestøl 1 1439 Skolesjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Peter Lødrup 1 219 Professor 1970
1984 Leder Lilly H. Bølviken 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Torild Lien Utvik 2 301 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Erik Grønseth 1 301 Dosent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Vera Louise Holmøy 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Dagny Torsnes 2 1001 Lege I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Olav Totland 1 1201 Fhv. Sogneprest I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem John Lillestøl 1 1439 Skolesjef Av departement 1970
1985 Leder Peter Lødrup 1 219 Professor 1970 1970
1985 Vanlig medlem Erik Grønseth 1 301 Dosent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Torild Lien Utvik 2 301 Student Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Jørgen Brunsvig 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Leder Lilly H. Bølviken 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Vera Louise Holmøy 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ingebjørg Roll-Matthiesen 2 534 Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Dagny Torsnes 2 1001 Lege I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Olav Totland 1 1201 Fhv. Sogneprest I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem John Lillestøl 1 1439 Skolesjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Erik Grønseth 1 301 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Torild Lien Utvik 2 301 Student Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Jørgen Brunsvig 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Vera Louise Holmøy 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ingebjørg Roll-Matthiesen 2 534 Advokat Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Dagny Torsnes 2 1001 Lege I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Olav Totland 1 1201 Fhv. Sogneprest I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem John Lillestøl 1 1439 Skolesjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Erik Grønseth 1 301 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Vera Louise Holmøy 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Jørgen Brunsvig 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Torild Lien Utvik 2 301 Kontorleder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ingebjørg Roll-Matthiesen 2 534 Advokat Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Dagny Torsnes 2 1001 Lege I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Olav Totland 1 1201 Fhv. Sogneprest I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem John Lillestøl 1 1439 Skolesjef Av departement 1970