Forvaltningsdatabasen

Straffelovkommisjonen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Straffelovkommisjonen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Straffelovkommisjonen
Utvalgsnummer: 4060000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 26.09.1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Skal gjennomgå hele straffelovgivningen og lage utkast til ny straffelov. Herunder skal kommisjonen vurdere hvilke handlinger det er grunn til å belegge med straff. Kommisjonen skal også vurdere om straffebud i særlovgivningen skal opprettholdes, og om de
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 7 0 4 52000 Vedkommende departement
1981 Justis- og politidepartementet 7 0 33 463484 Vedkommende departement
1982 Justis- og politidepartementet 7 0 33 525957 Vedkommende departement
1983 Justis- og politidepartementet 22 0 40 412630 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 6 0 14 290000 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 6 0 17 326175 Vedkommende departement
1986 Justis- og politidepartementet 6 0 19 356000 Vedkommende departement
1987 Justis- og politidepartementet 6 0 18 771866
1988 Justis- og politidepartementet 6 0 15 699967
1989 Justis- og politidepartementet 7 0 14 731004
1990 Justis- og politidepartementet 7 0 16 716791
1991 Justis- og politidepartementet 7 0 11 770833
1992 Justis- og politidepartementet 7 0 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 7 0 0 200
1994 Justis- og politidepartementet 5 0 0 0
1995 Justis- og politidepartementet 5 0 15 805000
1996 Justis- og politidepartementet 5 0 14 863331
1997 Justis- og politidepartementet 5 0 14 1117641
2002 Justis- og politidepartementet 325484
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1980 Leder Anders Bratholm 1 219 Professor I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Magnar Flornes 1 220 Riksadvokat I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Rakel Surlien 2 301 Komitesekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ragnar Hauge 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Svein Slettan 1 301 Sekretariatsleder Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Helge Røstad 1 301 Høyesterettsdommer I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Helge Skaaraas 1 231 Sekretær Av departement 1970 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Harald Gram 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1983 Leder Anders Bratholm 1 219 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Magnar Flornes 1 220 Riksadvokat I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Rakel Surlien 2 301 Komitesekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ragnar Hauge 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Harald Gram 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Svein Slettan 1 301 Sekretariatsleder Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Trude Sæbø 2 706 Lagdommer I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1984 Leder Anders Bratholm 1 219 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Magnar Flornes 1 220 Riksadvokat I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Svein Slettan 1 301 Sekretariatsleder Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Gudrun Schneider 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Harald Gram 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ragnar Hauge 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Tor-Aksel Busch 1 301 Statsadvokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Frode Sulland 1 301 Sekretariatsleder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Trude Sæbø 2 706 Lagdommer I statsråd 1970
1985 Leder Anders Bratholm 1 219 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 219 Lagdommer I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Kirsten Bleskestad 2 219 Førstekonsulent Av departement
1985 Vanlig medlem Magnar Flornes 1 220 Riksadvokat I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Svein Slettan 1 301 Sekretariatsleder Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Tor-Aksel Busch 1 301 Statsadvokat Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ragnar Hauge 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Gudrun Schneider 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Frode Sulland 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Harald Gram 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Trude Sæbø 2 706 Lagdommer I statsråd 1970
1986 Leder Anders Bratholm 1 219 Professor I kraft av stilling 1970
1986 Vanlig medlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 219 Riksadvokat I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Magnar Flornes 1 220 Riksadvokat I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ragnar Hauge 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Trude Sæbø 2 706 Lagdommer I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1987 Leder Anders Bratholm 1 219 Professor I kraft av stilling 1970
1987 Vanlig medlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 219 Riksadvokat I statsråd 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Håvard Romarheim 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ragnar Hauge 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Trude Sæbø 2 706 Lagdommer I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Magnus Arvid Matningsdal 1 1246 Professor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1988 Leder Anders Bratholm 1 219 Professor I kraft av stilling 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Håvard Romarheim 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Ragnar Hauge 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Trude Sæbø 2 706 Lagdommer I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Magnus Arvid Matningsdal 1 1246 Professor Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Børre Wiktor Lyngstad 1 214 Konsulent Av departement 1970
1989 Leder Anders Bratholm 1 219 Professor I kraft av stilling 1970
1989 Vanlig medlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Anstein B. Gjengedal 1 230 Førstestatsadvo Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ragnar Hauge 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Pål Lieungh 1 301 Advokatfullmekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Trude Sæbø 2 706 Lagdommer I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Magnus Arvid Matningsdal 1 1121 Herredsrettsdom Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Børre Wiktor Lyngstad 1 214 Konsulent Av departement 1970
1990 Leder Anders Bratholm 1 219 Professor I kraft av stilling 1970
1990 Vanlig medlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anstein B. Gjengedal 1 230 Førstestatsadvo Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Ingolf Skaflem 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Pål Lieungh 1 301 Advokatfullmekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ragnar Hauge 1 301 Forsker I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Trude Sæbø 2 706 Lagdommer I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Magnus Arvid Matningsdal 1 1121 Herredsrettsdom Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Børre Wiktor Lyngstad 1 214 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1991 Leder Anders Bratholm 1 219 Professor I kraft av stilling 1970
1991 Vanlig medlem Anstein B. Gjengedal 1 230 Førstestatsadvo Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ragnar Hauge 1 301 Forsker I statsråd 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Ingolf Skaflem 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Trude Sæbø 2 706 Lagdommer I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Magnus Arvid Matningsdal 1 1121 Herredsrettsdom Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Børre Wiktor Lyngstad 1 214 Konsulent Av departement 1970
1992 Leder Anders Bratholm 1 219 Professor I kraft av stilling 1970
1992 Vanlig medlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anstein B. Gjengedal 1 230 Førstestatsadvo Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Ingolf Skaflem 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ragnar Hauge 1 301 Forsker I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Magnus Arvid Matningsdal 1 1121 Herredsrettsdom Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Anstein B. Gjengedal 1 230 Førstestatsadvo Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ragnar Hauge 1 301 Forsker I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Annelise Rønneberg 2 213 Byrettsdommer Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Anstein B. Gjengedal 1 230 Førstestatsadvo Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ingunn Fossgard 2 301 Statsadvokat Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ragnar Hauge 1 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1994 Leder Einar Høgetveit 1 301 Førstestatsadvo Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Frode Sulland 1 301 Advokat Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Stein Vale 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Martin Blikra 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Annelise Rønneberg 2 213 Lagdommer Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Frode Sulland 1 301 Advokat Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ingunn Fossgard 2 301 Statsadvokat Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Martin Blikra 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Stein Vale 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1995 Leder Einar Høgetveit 1 301 Førstestatsadvo Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Annelise Rønneberg 2 213 Lagdommer Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Johan Kristian Øydegard 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1996 Leder Einar Høgetveit 1 301 Førstestatsadvo Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ingunn Fossgard 2 301 Statsadvokat Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Stein Vale 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Frode Sulland 1 301 Advokat Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Martin Blikra 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Annelise Rønneberg 2 213 Lagdommer Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Johan Kristian Øydegard 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Martin Blikra 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Frode Sulland 1 301 Advokat Av departement 1970
1997 Leder Einar Høgetveit 1 301 Førstestatsadvo Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kirsti Coward 2 301 H.R.Dommer Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Siri Stabell Daling 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Harald Strand 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ingunn Fossgard 2 301 Statsadvokat Av departement 1970
2002 Andreas Heffermehl 301 Førstekonsulent
2002 Ragnar Hauge 301 Forsker
2002 Siri Stabell Daling 301 Førstekonsulent
2002 Ingunn Fossgard 301 Statsadvokat
2002 Kirsti Coward 301 H.R.Dommer
2002 Harald Strand 301 Rådgiver
2002 Leder Einar Høgetveit 301 Økokrim-Sjef
2002 Frode Sulland 301 Advokat
2002 Hilde Sannes Førstekonsulent