Forvaltningsdatabasen

Nordisk lovsamarbeid om revisjon kommisjonsloven

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nordisk lovsamarbeid om revisjon kommisjonsloven" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nordisk lovsamarbeid om revisjon kommisjonsloven
Utvalgsnummer: 4061000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 02.01.1980 av Justisdepartementet
Mandat:
Det er oppnevnt en norsk sakkyndig til å delta i nordisk samarbeid om revisjon av kommisjonsloven, med særlig oppgave å følge det svenske utredningsarbeidet på dette området.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 1 0 0 0
1981 Justis- og politidepartementet 1 0 1 4730
1982 Justis- og politidepartementet 1 0 2 5429 Vedkommende departement
1983 Justis- og politidepartementet 1 0 1 5158 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 1 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Tore Sandvik 1 1201 Professor Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Tore Sandvik 1 1201 Professor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tore Sandvik 1 1201 Professor Av departement 1970