Forvaltningsdatabasen

Bemanningsbehovet i politi- og lensmannsetaten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bemanningsbehovet i politi- og lensmannsetaten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bemanningsbehovet i politi- og lensmannsetaten
Utvalgsnummer: 4079001
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1983
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 01.12.1983 av Justisdepartementet
Mandat:
Skal foreta en analyse av bemanningsbehovet i politiet og lensmannsetaten med vekt på ressursbruken for etatenes oppgaveløsning og en vurdering av bemanningens betydning for en mulig effektivisering av oppgaveløsningen. Utvalgets arbeid er et ledd i Polit
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1983 Justis- og politidepartementet 4 0 6 4200 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 4 0 31 341900 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 4 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig medlem Kaare Singsaas 1 219 Sjefinspektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bjarne Eriksen 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Steffen Felberg 1 233 Politiinspektør Av departement 1970
1983 Medlem og sekretær Hans-Fredrik Ekeberg 1 301 Sjefskonsulent Av departement 1970
1983 Leder Erik Kosberg 1 602 Politimester Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kaare Singsaas 1 219 Sjefsinspektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjarne Eriksen 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Steffen Felberg 1 233 Politiinspektør Av departement 1970
1984 Leder Stein Ulrich 1 301 Politiinspektør Av departement 1970
1984 Medlem og sekretær Hans-Fredrik Ekeberg 1 301 Sjefskonsulent Av departement 1970
1984 Leder Erik Kosberg 1 602 Politimester Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kaare Singsaas 1 219 Sjefsinspektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjarne Eriksen 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Steffen Felberg 1 233 Politiinspektør Av departement 1970
1985 Leder Stein Ulrich 1 301 Politiinspektør Av departement 1970