Forvaltningsdatabasen

Utvalget til å utrede massemedias rett til kildebeskyttelse

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget til å utrede massemedias rett til kildebeskyttelse" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget til å utrede massemedias rett til kildebeskyttelse
Utvalgsnummer: 4090000
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 5. november 1986 av Justisdepartementet
Mandat:
Utrede spørsmålet om massemedias rett til å beskytte sine kilder, spærsmålet om ransaking og beslag i redaksjonslokaler, massemedias adgang til å være til stede i og referere fra rettsmøter og deres rett til innsyn i dokumentene i en rettssak
Tidsfrist: 1987
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Justis- og politidepartementet 9 0 16 148071
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Vanlig medlem Anne Skatvedt 2 103 Redaksjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Karenanne Gussgard 2 219 Dommer Av departement 1970
1987 Leder Hans Kristian Bjerke 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Marius Ryel 1 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Else Germeten 2 301 Pensjonist Av departement 1970
1987 Andre tilknyttede personer Annæus Schjødt 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Hans Andreas Ihlebæk 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ingunn Fossgard 2 301 Politiadjutant Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Leiv Robberstad 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Nils E. Øy 1 501 Sjefredaktør Av departement 1970