Forvaltningsdatabasen

Politi- og påtalemyndighetsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Politi- og påtalemyndighetsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Politi- og påtalemyndighetsutvalget
Utvalgsnummer: 4092000
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet i henhold til kgl. res. av 16. januar 1987
Mandat:
Analysere politiordningen i dag, herunder kartlegge virkningen av at den underordnede påtalemyndighet er en del av politiet. Vurdere den norske politiordningen opp mot sammenlignbare lands politiordninger. Foreslå eventuelle endringer i organiseringen av
Tidsfrist: 1988
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Justis- og politidepartementet 7 0 9 152835
1988 Justis- og politidepartementet 7 0 11 339942
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Vanlig medlem Rolf Vik 1 230 Lensmann Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Tor-Aksel Busch 1 301 Ass. Riksadvoka Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kirsti Coward 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Geir Grindhaug 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Erik Skedsmo 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Tore Lindseth 1 903 Politiadjutant Av departement 1970
1987 Leder Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ansten Klev 1 1001 Politiinspektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Johanne Sofie Hansen 2 1102 Lensmannsførste Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arnold Nilsen 1 1201 Politiinspektør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Rolf Vik 1 230 Lensmann Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Tor-Aksel Busch 1 301 Ass. Riksadvoka Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kirsti Coward 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Erik Skedsmo 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Geir Grindhaug 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Einar Holte 1 622 Forbundsformann Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Tore Lindseth 1 903 Politiadjutant Av departement 1970
1988 Leder Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Ansten Klev 1 1103 Politimester Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arnold Nilsen 1 1201 Politiinspektør Av departement 1970