Forvaltningsdatabasen

Pasienterstatningsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Pasienterstatningsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Pasienterstatningsutvalget
Utvalgsnummer: 4093000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 11.9.1987 av Justisdepartementet
Mandat:
Å utrede og foreslå lovbestemmelser om objektivt erstatningsansvar for behandlingsfeil innenfor helsevesenet
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1988 Justis- og politidepartementet 6 0 4 60875
1989 Justis- og politidepartementet 6 0 5 74179
1990 Justis- og politidepartementet 6 0 1 1
1991 Justis- og politidepartementet 6 0 3 50590
1992 Justis- og politidepartementet 6 0 0 2014
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1988 Leder Peter Lødrup 1 219 Professor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Stein Rognlien 1 219 Advokat Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Per Erik Bergsjø 1 301 Lovrådgiver (Ks Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Haakon Arnesen 1 301 Advokat Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ingeborg Webster 2 301 Byrettsdommer ( Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Likestillingsom Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Eli Kristiansen 2 1804 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Stein Rognlien 1 219 Advokat Av departement 1970
1989 Leder Peter Lødrup 1 219 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Haakon Arnesen 1 301 Advokat Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ingeborg Webster 2 301 Byrettsdommer ( Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Likestillingsom Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Per Erik Bergsjø 1 301 Dommerfullmekti Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Eli Kristiansen 2 1804 Direktør Av departement 1970
1990 Leder Peter Lødrup 1 219 Professor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Stein Rognlien 1 219 Advokat Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Likestillingsom Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Haakon Arnesen 1 301 Advokat Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ingeborg Webster 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Per Erik Bergsjø 1 301 Herredsrettsdom Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Eli Kristiansen 2 1804 Direktør Av departement 1970
1991 Leder Peter Lødrup 1 219 Professor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Stein Rognlien 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Haakon Arnesen 1 301 Advokat Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ingeborg Webster 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Eli Kristiansen 2 1804 Direktør Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Per Erik Bergsjø 1 1902 Herredsrettsdom Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Stein Rognlien 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Leder Peter Lødrup 1 219 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Haakon Arnesen 1 301 Advokat Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ingeborg Webster 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Eli Kristiansen 2 1804 Direktør Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Per Erik Bergsjø 1 1902 Herredsrettsdom Av departement 1970