Forvaltningsdatabasen

To-instansutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "To-instansutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: To-instansutvalget
Utvalgsnummer: 4103000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet ved kgl. res. 23.3.1990.
Mandat:
Utvalget skal vurdere og eventuelt fremme forslag med hensyn til - om det bør være større adgang til to-instansbehandling av skyldspørsmålet i straffesaker, - juryens plass i straffeprosessen, - Høyesteretts kompetanse i straffesaker.
Tidsfrist: 1992
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Justis- og politidepartementet 6 0 5 85404
1991 Justis- og politidepartementet 6 0 11 249454
1992 Justis- og politidepartementet 6 0 7 376409
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Vanlig medlem Janne Kristiansen 2 104 Advokat I statsråd 1970
1990 Leder Erik Keiserud 1 219 Advokat I statsråd 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Morten Holmboe 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 219 Riksadvokat I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Gunnar Aasland 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ellen Holager Andenæs 2 301 Politiinspektør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Agnes Nygaard Haug 2 301 Førstelagmann Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Janne Kristiansen 2 104 Advokat I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 219 Riksadvokat I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Gunnar Aasland 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Morten Holmboe 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1991 Leder Erik Keiserud 1 219 Advokat I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Agnes Nygaard Haug 2 301 Førstelagmann Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ellen Holager Andenæs 2 301 Politiinspektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Janne Kristiansen 2 104 Advokat I statsråd 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Morten Holmboe 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Gunnar Aasland 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1970
1992 Leder Erik Keiserud 1 219 Advokat I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ellen Holager Andenæs 2 301 Politiinspektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Agnes Nygaard Haug 2 301 Førstelagmann Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 605 Riksadvokat I statsråd 1970