Forvaltningsdatabasen

Det særskilte etterforskningsorgan - Møre og Romsdal

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det særskilte etterforskningsorgan - Møre og Romsdal" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det særskilte etterforskningsorgan - Møre og Romsdal
Utvalgsnummer: 4109000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 18.12.1987 i henhold til Strpl. paragraf 67, 5.ledd.
Mandat:
Etterforskningsorganet har til oppgave å lede etterforskningen av anmeldelser av embets- eller tjenestemenn i politiet eller påtalemyndigheten for å ha begått straffbare handlinger i tjenesten og ellers når påtalemyndigheten finner at det foreligger mista
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Justis- og politidepartementet 3 0 0 0
1991 Justis- og politidepartementet 3 0 0 0
1992 Justis- og politidepartementet 3 0 2 0
1993 Justis- og politidepartementet 3 0 10 0
1994 Justis- og politidepartementet 3 0 0 0
1995 Justis- og politidepartementet 3 0 0 0
1996 Justis- og politidepartementet 3 0 0 0
1997 Justis- og politidepartementet 3 0 0 0
2002 Justis- og politidepartementet 794787
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Vanlig medlem Harald Fasing 1 0 Politiavdelings I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Kjellfred Weum 1 1426 Lensmannsførste I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver I statsråd 1970
1990 Leder Ragnar Solli 1 1502 Herredsrettsdom I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Lars Erik Frisvold 1 1502 Advokat I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Erling Flisnes 1 1504 Advokat I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Harald Fasing 1 0 Politiavde I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Kjellfred Weum 1 1426 Lensmannsf I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver I statsråd 1970
1991 Varamedlem og nestleder Oddne Hansen 1 1502 Advokat Av departement 1970
1991 Leder Ragnar Solli 1 1502 Herredsrettsdom I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Lars Erik Frisvold 1 1502 Lagdommer I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Erling Flisnes 1 1504 Advokat I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kjellfred Weum 1 1426 Lensmann I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver I statsråd 1970
1992 Leder Ragnar Solli 1 1502 Herredsrettsdom I statsråd 1970
1992 Varamedlem og nestleder Oddne Hansen 1 1502 Advokat Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Harald Fasing 1 1503 Politiavdelings I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Erling Flisnes 1 1504 Advokat I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Kjellfred Weum 1 1426 Lensmann I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver I statsråd 1970
1993 Leder Ragnar Solli 1 1502 Sorenskriver I statsråd 1970
1993 Varamedlem og nestleder Oddne Hansen 1 1502 Advokat Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Harald Fasing 1 1503 Politiavdelings I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Erling Flisnes 1 1504 Advokat I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Kjellfred Weum 1 1426 Lensmann I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver I statsråd 1970
1994 Varamedlem og nestleder Oddne Hansen 1 1502 Advokat Av departement 1970
1994 Leder Ragnar Solli 1 1502 Sorenskriver I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Harald Fasing 1 1503 Politiavdelings I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Erling Flisnes 1 1504 Advokat I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Kjellfred Weum 1 1426 Lensmann I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver I statsråd 1970
1995 Varamedlem og nestleder Atle Standal 1 1502 Advokat Av departement 1970
1995 Leder Ragnar Solli 1 1502 Sorenskriver I statsråd 1970
1995 Varamedlem og nestleder Oddne Hansen 1 1502 Advokat Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Harald Fasing 1 1503 Politiavdelings I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Erling Flisnes 1 1504 Advokat I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Kjellfred Weum 1 1426 Lensmann I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver I statsråd 1970
1996 Leder Ragnar Solli 1 1502 Sorenskriver I statsråd 1970
1996 Varamedlem og nestleder Atle Standal 1 1502 Advokat Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Harald Fasing 1 1503 Politiavdelings I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Erling Flisnes 1 1504 Advokat I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Webjørn Moa 1 1443 Lensmann Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Edmund Talseth 1 1502 Politiavdelings Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Atle Standal 1 1502 Advokat Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Olav Bowitz 1 1503 Advokat Av departement 1970
1997 Varamedlem og nestleder Øystein Knudsen 1 1504 Sorenskriver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Frode Asbjørnsen 1 1504 Politiførstebet Av departement 1970
1997 Leder Peder Ivar Svendsgaard 1 1556 Herredsrettsdom Av departement 1970
2002 Anne Schei Nyheim 1432 Advokat
2002 Olav Bowitz 1503 Advokat
2002 Frode Asbjørnsen 1504 Politiførstebetjent
2002 Leder Ivar Svendsgaard 1556 Tingrettsdommer
2002 Iren Silden Spesialmedarbeider
2002 Steinar Velle Sorenskriver
2003 Frode Asbjørnsen Politiførstebetjent
2003 Olav Bowitz Advokat
2003 Leder Ivar Svendsgaard Tingrettsdommer
2003 Anne Schei Nyheim Advokat
2003 Iren Silden Spesialmedarbeider
2003 Steinar Velle Sorenskriver