Forvaltningsdatabasen

Det særskilte etterforskningsorgan - Eidsivating 2

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det særskilte etterforskningsorgan - Eidsivating 2" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det særskilte etterforskningsorgan - Eidsivating 2
Utvalgsnummer: 4116000
Opprettelsesår: 1992
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved brev av 30.11.1992, jfr. Påtaleinstruksens paragraf 34-1, 2.avsnitt.
Mandat:
Etterforskningsorganet har til oppgave å lede etterforskningen av anmeldelser av embets- eller tjenestemenn i politiet eller påtalemyndigheten for å ha begått straffbare handlinger i tjenesten og ellers når påtalemyndigheten finner at det foreligger mista
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1992 Justis- og politidepartementet 3 3 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 3 3 53 585000
1994 Justis- og politidepartementet 3 3 0 0
1995 Justis- og politidepartementet 3 3 0 0
1996 Justis- og politidepartementet 3 3 0 0
1997 Justis- og politidepartementet 3 3 0 0
2002 Justis- og politidepartementet 1150360
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1992 Vanlig varamedlem Per Schrader-Nielsen 1 219 Advokat Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Dagestad 1 219 Advokat Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Leif Kippe 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1992 Leder Trond Mangseth 1 301 Herredsrettsdom Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Magne Eilertsen 1 301 Politiavdelings Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Torolf Groseth 1 401 Herredsrettsdom Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kjell Dagestad 1 219 Advokat Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Schrader-Nielsen 1 219 Advokat Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Leif Kippe 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Magne Eilertsen 1 301 Politiavdelings Av departement 1970
1993 Leder Trond Mangseth 1 301 Herredsrettsdom Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Torolf Groseth 1 401 Herredsrettsdom Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kjell Dagestad 1 219 Advokat Av departement 1970
1994 Leder Trond Mangseth 1 301 Herredsrettsdom Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Magne Eilertsen 1 301 Politiavdelings Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Per Schrader-Nielsen 1 301 Advokat Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Leif Kippe 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Torolv Groseth 1 401 Herredsrettsdom Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Gunnar Hagen 1 501 Advokat Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kjell Dagestad 1 219 Advokat Av departement 1970
1995 Leder Trond Mangseth 1 301 Herredsrettsdom Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Magne Eilertsen 1 301 Politiavdelings Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Leif Kippe 1 301 Politiavdelings Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Torolv Groseth 1 401 Lagmann Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Gunnar Hagen 1 501 Advokat Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kjell Dagestad 1 219 Advokat Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Leif Kippe 1 301 Politiavdelings Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Magne Eilertsen 1 301 Politiavdelings Av departement 1970
1996 Leder Trond Mangseth 1 301 Herredsrettsdom Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Torolv Groseth 1 401 Lagmann Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Per Bjørnsen 1 219 Advokat Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Leif Kippe 1 301 Politiavdelings Av departement 1970 1970
1997 Leder Trond Mangseth 1 301 Herredsrettsdom Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Knut Fure 1 605 Advokat Av departement 1970
1997 Varamedlem og nestleder Marit Nervik 2 612 Sorenskriver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Rolf Tore Foss 1 626 Politiførstebet Av departement 1970
2002 John Morten Svendgård 301 Tingrettsdommer
2002 Knut Fure 605 Advokat
2002 Leder Marit Nervik 612 Sorenskriver
2002 Rolf Tore Foss 626 Politiførstebetjent
2002 Solveig Kristine Høgtun Advokat
2002 Tom Søreide Politiavdelingssjef
2003 Leder Marit Nervik Sorenskriver
2003 Knut Fure Advokat
2003 Rolf Tore Foss Politiførstebetjent
2003 Solveig Kristine Høgtun Advokat
2003 Tom Søreide Politiavdelingssjef
2003 John Morten Svendgård Tingrettsdommer