FORVALTNINGSDATABASEN

Kontaktutvalget for kriminalomsorgen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontaktutvalget for kriminalomsorgen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontaktutvalget for kriminalomsorgen
Utvalgsnummer: 4119000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Justisdepartementet i 1993.
Mandat:
Utvalget skal være et forum for samarbeid og kontakt mellom de representerte departementer/etater/organisasjoner til fremme av kriminalomsorg, med utgangspunkt i at omsorgen for de innsatte og friomsorgens klienter er et bredt samfunnsmessig anliggende
Tidsfrist: 1999
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1993 Justis- og politidepartementet 13 12 4 103676
1994 Justis- og politidepartementet 14 13 6 104716
1995 Justis- og politidepartementet 14 13 6 126075
1996 Justis- og politidepartementet 14 13 4 18923
1997 Justis- og politidepartementet 14 13 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1993 Vanlig varamedlem Tore Hennum Jacobsen 1 0 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Are Høidal 1 125 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Eva Hildrum 2 215 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Gjermund Tveito 1 217 Sjefpsykolog Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Signe Solhaug 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Leder Asbjørn Langås 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ellen Stensrud 2 230 Spesialridgiver Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Bjørn Anfindsen 1 235 Organisasjonsse Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ståle Rist 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Roger Østbøl 1 301 Ridgiver Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Tore Johan Holme 1 301 Administrasjons Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ole Fredriksen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Nestleder Kåre E. Leiksett 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Per Gunnar Olsen 1 301 Sekretær Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Odd Larsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Arvid Nærø 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Reidar Espedal 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Njål Petter Svensson 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Brit Weiseth 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Hilde Lundeby 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Einar Fæste 1 501 Kontorsjef Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Viggo Røberg 1 528 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Steinar Øhrling 1 703 Fengselsbetjent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Live Jetlund 2 719 Fengselsbetjent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Harald Barstad 1 1432 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Are Høidal 1 125 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Eva Hildrum 2 215 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Torill Bjørnsen 2 215 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Gjermund Tveito 1 217 Sjefpsykolog Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Signe Solhaug 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Leder Asbjørn Langås 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Bjørn Anfindsen 1 235 Organisasjonsse Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ståle Rist 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Njål Petter Svensson 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ole Fredriksen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Hilde Lundeby 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Roger Østbøl 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Arvid Nærø 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Karin St Stey 2 301 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Brit Weiseth 2 301 Ridgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretár Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Tore Rag Neset 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Bjørg Me Sviggum 2 301 Prosjektarbeide Av departement 1970
1994 Nestleder Kåre E. Leiksett 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Reidar Espedal 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Cecilie Foss 2 301 Siviløkonom Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Tore Johan Holme 1 301 Administrasjons Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Odd Larsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Einar Fæste 1 501 Kontorsjef Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Viggo Røberg 1 528 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Steinar Øhrling 1 703 Fengselsbetjent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Live Jetlund 2 719 Fengselsbetjent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Harald Barstad 1 1432 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Tore Hennum Jacobsen 1 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Are Høidal 1 125 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Torill Bjørnsen 2 215 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Gjermund Tveito 1 217 Sjefpsykolog Av departement 1970
1995 Leder Asbjørn Langås 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Signe Solhaug 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Bjørn Anfindsen 1 235 Organisasjonsse Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Odd Larsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Reidar Espedal 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Philip Niklas J Hayes 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Karin St Stey 2 301 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Bjørg Me Sviggum 2 301 Prosjektarbeide Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Arvid Nærø 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Cecilie Foss 2 301 Siviløkonom Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Brit Weiseth 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ole Fredriksen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Viggo Røberg 1 301 Konsulent Av departement 1970
1995 Nestleder Kåre E. Leiksett 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Tore Johan Holme 1 301 Administrasjons Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Roger Østbøl 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Hilde Lundeby 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Tore Rag Neset 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Einar Fæste 1 501 Kontorsjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Steinar Øhrling 1 703 Fengselsbetjent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Live Jetlund 2 719 Fengselsbetjent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Harald Barstad 1 1432 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Tore Hennum Jacobsen 1 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Are Høidal 1 125 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Torill Bjørnsen 2 215 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Gjermund Tveito 1 217 Sjefpsykolog Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Signe Solhaug 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Leder Asbjørn Langås 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bjørn Anfindsen 1 235 Organisasjonsse Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Odd Larsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Viggo Røberg 1 301 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Karin Stubberud Stey 2 301 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Arvid Nærø 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Hilde Lundeby 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Philip Niklas J Hayes 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Nestleder Kåre E. Leiksett 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Cecilie Foss 2 301 Økonom Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Reidar Espedal 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Brit Weiseth 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ole Fredriksen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Tore Johan Holme 1 301 Administrasjons Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bjørg Merete Sviggum 2 301 Prosjektarbeide Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Einar Fæste 1 501 Kontorsjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Steinar Øhrling 1 703 Fengselsbetjent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Live Jetlund 2 719 Fengselsbetjent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Harald Barstad 1 1432 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Tore Hennum Jacobsen 1 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Are Høidal 1 125 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Torill Bjørnsen 2 215 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Gjermund Tveito 1 217 Sjefpsykolog Av departement 1970
1997 Leder Asbjørn Langås 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Signe Solhaug 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bjørn Anfindsen 1 235 Organisasjonsse Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Reidar Espedal 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Odd Larsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Tore Johan Holme 1 301 Administrasjons Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretær Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bjørg Merete Sviggum 2 301 Prosjektarbeide Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Viggo Røberg 1 301 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Arvid Nærø 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Hilde Lundeby 2 301 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Brit Weiseth 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Karin Stubberud Stey 2 301 Konsulent Av departement 1970
1997 Nestleder Kåre E. Leiksett 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Philip Niklas J Hayes 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Cecilie Foss 2 301 Økonom Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ole Fredriksen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Einar Fæste 1 501 Kontorsjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Steinar Øhrling 1 703 Fengselsbetjent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Live Jetlund 2 719 Fengselsbetjent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Harald Barstad 1 1432 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Tore Hennum Jacobsen 1 Førstekonsulent Av departement 1970