Forvaltningsdatabasen

Våpenlovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Våpenlovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Våpenlovutvalget
Utvalgsnummer: 4137000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1995
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet i 1995.
Mandat:
Revisjon v}penloven. Vurdere hensiktsmessigheten av et tidsbegrenset nasjonalt v}penamnesti.
Tidsfrist: 1996
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Justis- og politidepartementet 6 0 0 0
1996 Justis- og politidepartementet 6 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Leder Tom Brunsell 1 220 Politiinspektør Av departement 1970
1995 Medlem og sekretær Marianne Børseth 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Roger Andresen 1 301 Politiinspektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Unni Elisabeth Nicolaysen 2 301 Faglig Leder Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Siri Strøm-Eric Frigaard 2 301 Førstestatsadvo Av departement 1970
1996 Leder Tom Brunsell 1 220 Politiinspektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Unni Elisabeth Nicolaysen 2 301 Faglig Leder Av departement 1970
1996 Medlem og sekretær Marianne Børseth 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Siri Strøm-Eric Frigaard 2 301 Førstestatsadvo Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Roger Andresen 1 301 Politiinspektør Av departement 1970