Forvaltningsdatabasen

Stiftelseslovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Stiftelseslovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Stiftelseslovutvalget
Utvalgsnummer: 4145000
Opprettelsesår: 1996
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1996 Justis- og politidepartementet 8 0 0 0
1997 Justis- og politidepartementet 8 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1996 Vanlig medlem Hilde Widerberg 2 217 Rådgiver I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Jon Enevold Schrøder 1 219 Høyskolekandida I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Gudmund Knudsen 1 219 Advokat I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Jon Gotfred Schultz 1 219 Advokat I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Sue K. Remme 2 220 Statsautorisert I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Inger-Johanne Sand 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Rannveig Bjerkmo 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Kristian Østberg 1 301 I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Håvard Kristoff Sandnes 1 301 Av departement 1970
1996 Leder Geir Woxholth 1 301 Professor I statsråd 1970
1996 Andre tilknyttede personer Henning Brath 1 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Hilde Widerberg 2 217 Rådgiver I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Jon Gotfred Schultz 1 219 Advokat I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Jon Enevold Schrøder 1 219 Høyskolekandida I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Gudmund Knudsen 1 219 Advokat I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Sue K. Remme 2 220 Statsautorisert I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Rannveig Bjerkmo 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Håvard Kristoff Sandnes 1 301 Av departement 1970
1997 Leder Geir Woxholth 1 301 Professor I statsråd 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Kristian Østberg 1 301 I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Inger-Johanne Sand 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1997 Andre tilknyttede personer Henning Brath 1 Førstekonsulent Av departement 1970