Forvaltningsdatabasen

Samvirkelovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Samvirkelovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Samvirkelovutvalget
Utvalgsnummer: 4159000
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 12.02.1999. Vurdere behovet for en alminnelig lov om samvirkelag vurdere om samvirkelag kan være egnet som organisasjonsform innenfor nye områder eller næringer utarbeide forslag til en alminnelig lov om samvirkelag.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Justis- og politidepartementet 2 329715
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Per Aas 214 Styreformann
2002 Per Ove Røkholt 214 Professor
2002 Marianne Lie Harg 219 Daglig Leder
2002 Leder Magnus Aarbakke 220 H.R.Dommer
2002 May Lillian Woldsnes 228 Utredningssjef
2002 Torill Johnsen 301 Avdelingsdirektør
2002 Leder Ole Gjems-Onstad 301 Professor
2002 Kaare Oftedal 301 Rådgiver
2002 Tore Fjørtoft 301 Rådgiver
2002 Johan Giertsen 1201 Professor
2002 Elisabet Sulen 1201 Fagsjef
2002 Abraham Hallenstvedt 1902 Professor