Forvaltningsdatabasen

Sanksjonsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sanksjonsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sanksjonsutvalget
Utvalgsnummer: 4166000
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. Utredning av muligheten for avkriminalisering alternative sanksjoner til straff utvidet bruk av forenklet forelegg.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Justis- og politidepartementet 22 685307
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Bjørn Erik Thon 301 Forbrukerombud
2002 Inger Anne Ravlum 301 Forsker
2002 Berit Fosheim 301 Lagmann
2002 Runar Torgersen 301 Førstekonsulent
2002 Toril Kristiansen Høyland 301 Utreder
2002 Tolle Hoel Stabell 627 Ass. Regjeringsadvokat
2002 Leder Hans Petter Jahre Ass. Riksadvokat
2003 Runar Torgersen Førstekonsulent
2003 Leder Hans Petter Jahre Ass. Riksadvokat
2003 Bjørn Erik Thon Forbrukerombud
2003 Toril Kristiansen Høyland Utreder
2003 Tolle Hoel Stabell Ass. Regjeringsadvokat
2003 Inger Anne Ravlum Forsker
2003 Berit Fosheim Lagmann