Forvaltningsdatabasen

Styret for Høgskolen i Lillehammer

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskolen i Lillehammer" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskolen i Lillehammer
Utvalgsnummer: 417
Opprettelsesår: 1994
Opphørsår: 2016
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
2016 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Martin Rønningen 1 0 prorektor 01.01.2000 31.07.2007
2004 Kjell Fredrik Løvold 1 0 jurist 01.01.2000 31.07.2007
2004 Gro Vasbotten 2 0 konsulent 01.01.2003 31.07.2007
2004 Bente Ohnstad 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2015
2004 Hans Kristian Enge 1 0 student 01.01.2004 01.09.2006
2004 Rolf Rønning 1 0 høgskoledosent 01.01.2003 31.07.2007
2004 Hanne Pearina Skjevdal 2 0 student 01.01.2004 01.07.2005
2004 Gudmund Moren 1 0 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2007
2004 Odd Foss 1 0 pensjonist 01.01.2003 31.07.2007
2004 Torgeir Skyttermoen 1 0 førstekonsulent 01.01.2000 31.07.2007
2004 Helen Aagot Riddervold 2 0 direktør 01.01.2000 02.02.2005
2004 Janneke van der Ros 2 0 førsteamanuensis 01.01.2000 31.07.2004
2004 Thomas Jørgensen 1 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2004 Eline Dobloug 2 0 student 01.01.2004 01.09.2006
2004 Anders Østerås 1 0 student 01.01.2003 31.07.2008
2004 Birthe M. Selvaag 2 0 administrativ leder 01.01.2003 31.07.2011
2004 Vigdis Lian 2 11650 generalsekretær 01.01.2003 31.07.2011
2004 Sigmund Thue 1 26180 h.r.advokat 01.01.2003 31.07.2011
2004 Eli Blakstad 2 26470 direktør 01.01.2003 31.07.2011
2005 Hans Kristian Enge 1 0 student 01.01.2004 01.09.2006
2005 Gudmund Moren 1 0 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2007
2005 Birthe M. Selvaag 2 0 administrativ leder 01.01.2003 31.07.2011
2005 Martin Rønningen 1 0 prorektor 01.01.2000 31.07.2007
2005 Hanne Pearina Skjevdal 2 0 student 01.01.2004 01.07.2005
2005 Ronald Barø 1 0 student 01.01.2005 01.09.2006
2005 Anders Østerås 1 0 student 01.01.2003 31.07.2008
2005 Bente Ohnstad 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2015
2005 Odd Foss 1 0 pensjonist 01.01.2003 31.07.2007
2005 Helen Aagot Riddervold 2 0 direktør 01.01.2000 02.02.2005
2005 Rolf Rønning 1 0 høgskoledosent 01.01.2003 31.07.2007
2005 Eline Dobloug 2 0 student 01.01.2004 01.09.2006
2005 Thomas Jørgensen 1 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2005 Gro Vasbotten 2 0 konsulent 01.01.2003 31.07.2007
2005 Torgeir Skyttermoen 1 0 førstekonsulent 01.01.2000 31.07.2007
2005 Kjell Fredrik Løvold 1 0 jurist 01.01.2000 31.07.2007
2005 Vigdis Lian 2 11650 generalsekretær 01.01.2003 31.07.2011
2005 Sigmund Thue 1 26180 h.r.advokat 01.01.2003 31.07.2011
2005 Eli Blakstad 2 26470 direktør 01.01.2003 31.07.2011
2006 Tore Maritvold 1 0 teknisk leder 01.01.2006 31.12.2015
2006 Anders Østerås 1 0 student 01.01.2003 31.07.2008
2006 Rolf Rønning 1 0 høgskoledosent 01.01.2003 31.07.2007
2006 Bente Ohnstad 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2015
2006 Kjell Fredrik Løvold 1 0 jurist 01.01.2000 31.07.2007
2006 Martin Rønningen 1 0 prorektor 01.01.2000 31.07.2007
2006 Gro Vasbotten 2 0 konsulent 01.01.2003 31.07.2007
2006 Torgeir Skyttermoen 1 0 førstekonsulent 01.01.2000 31.07.2007
2006 Ronald Barø 1 0 student 01.01.2005 01.09.2006
2006 Odd Foss 1 0 pensjonist 01.01.2003 31.07.2007
2006 Birthe M. Selvaag 2 0 administrativ leder 01.01.2003 31.07.2011
2006 Kjerstin Lundgård 1 0 student 01.01.2006 31.07.2008
2006 Hans Kristian Enge 1 0 student 01.01.2004 01.09.2006
2006 Gudmund Moren 1 0 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2007
2006 Øystein Fossum Thorud 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Thomas Jørgensen 1 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2006 Eline Dobloug 2 0 student 01.01.2004 01.09.2006
2006 Vigdis Lian 2 11650 generalsekretær 01.01.2003 31.07.2011
2006 Sigmund Thue 1 26180 h.r.advokat 01.01.2003 31.07.2011
2006 Eli Blakstad 2 26470 direktør 01.01.2003 31.07.2011
2007 Jan Uwe Korten 1 0 prorektor 01.01.2007 31.07.2015
2007 Gudmund Moren 1 0 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2007
2007 Marit Elvsås 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2007 Kjell Fredrik Løvold 1 0 jurist 01.01.2000 31.07.2007
2007 Lars Petter Mathisrud 1 0 rådgiver 01.01.2007 31.12.2008
2007 Martin Rønningen 1 0 prorektor 01.01.2000 31.07.2007
2007 Jon Helge Lesjø 1 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2007 Kjetil Bjørklund 1 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2011
2007 Tore Maritvold 1 0 teknisk leder 01.01.2006 31.12.2015
2007 Torgeir Skyttermoen 1 0 førstekonsulent 01.01.2000 31.07.2007
2007 Thomas Jørgensen 1 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2007 Rolf Rønning 1 0 høgskoledosent 01.01.2003 31.07.2007
2007 Kjerstin Lundgård 1 0 student 01.01.2006 31.07.2008
2007 Jostein Dyresen 1 0 student 01.01.2007 31.10.2010
2007 Erik Vea 1 0 førstelektor 01.01.2007 31.07.2011
2007 Odd Foss 1 0 pensjonist 01.01.2003 31.07.2007
2007 Birthe M. Selvaag 2 0 administrativ leder 01.01.2003 31.07.2011
2007 Anders Østerås 1 0 student 01.01.2003 31.07.2008
2007 Gro Vasbotten 2 0 konsulent 01.01.2003 31.07.2007
2007 Mette Ingstad 2 0 student 01.01.2007 01.09.2008
2007 Kersti Noren 2 0 rektor 01.01.2007 31.07.2011
2007 Margrete Rundtom 2 0 it-konsulent 01.01.2007 31.07.2011
2007 Bente Ohnstad 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2015
2007 Jenny Steinnes 2 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2007 Øystein Fossum Thorud 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Rune Øygard 1 0 ordfører 01.01.2007 31.07.2015
2007 Vigdis Lian 2 11650 generalsekretær 01.01.2003 31.07.2011
2007 Sigmund Thue 1 26180 h.r.advokat 01.01.2003 31.07.2011
2007 Eli Blakstad 2 26470 direktør 01.01.2003 31.07.2011
2008 Bente Ohnstad 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2015
2008 Margrete Rundtom 2 0 it-konsulent 01.01.2007 31.07.2011
2008 Kjetil Bjørklund 1 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2011
2008 Mette Ingstad 2 0 student 01.01.2007 01.09.2008
2008 Jenny Steinnes 2 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2008 Jan Uwe Korten 1 0 prorektor 01.01.2007 31.07.2015
2008 Jon Helge Lesjø 1 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2008 Kjerstin Lundgård 1 0 student 01.01.2006 31.07.2008
2008 Birthe M. Selvaag 2 0 administrativ leder 01.01.2003 31.07.2011
2008 Tore Maritvold 1 0 teknisk leder 01.01.2006 31.12.2015
2008 Sigrun Dancke Skaare 2 0 informasjonsdirektør 01.01.2008 31.07.2011
2008 Erik Vea 1 0 førstelektor 01.01.2007 31.07.2011
2008 Kersti Noren 2 0 rektor 01.01.2007 31.07.2011
2008 Marit Elvsås 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2008 Jostein Dyresen 1 0 student 01.01.2007 31.10.2010
2008 Anders Østerås 1 0 student 01.01.2003 31.07.2008
2008 Rune Øygard 1 0 ordfører 01.01.2007 31.07.2015
2008 Lars Petter Mathisrud 1 0 rådgiver 01.01.2007 31.12.2008
2008 Vigdis Lian 2 11650 generalsekretær 01.01.2003 31.07.2011
2008 Sigmund Thue 1 26180 h.r.advokat 01.01.2003 31.07.2011
2008 Eli Blakstad 2 26470 direktør 01.01.2003 31.07.2011
2009 Krister Johnson 1 0 student 01.01.2009 31.10.2010
2009 Jan Uwe Korten 1 0 prorektor 01.01.2007 31.07.2015
2009 Margrete Rundtom 2 0 it-konsulent 01.01.2007 31.07.2011
2009 Jenny Steinnes 2 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2009 Kersti Noren 2 0 rektor 01.01.2007 31.07.2011
2009 Jostein Dyresen 1 0 student 01.01.2007 31.10.2010
2009 Bente Ohnstad 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2015
2009 Jon Helge Lesjø 1 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2009 Rune Øygard 1 0 ordfører 01.01.2007 31.07.2015
2009 Birthe M. Selvaag 2 0 administrativ leder 01.01.2003 31.07.2011
2009 Gjerløw Martinsen Camilla Victoria 2 0 student 01.01.2009 31.10.2010
2009 Erik Vea 1 0 førstelektor 01.01.2007 31.07.2011
2009 Kjetil Bjørklund 1 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2011
2009 Sigrun Dancke Skaare 2 0 informasjonsdirektør 01.01.2008 31.07.2011
2009 Marit Elvsås 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2009 Tore Maritvold 1 0 teknisk leder 01.01.2006 31.12.2015
2009 Vigdis Lian 2 11650 generalsekretær 01.01.2003 31.07.2011
2009 Sigmund Thue 1 26180 h.r.advokat 01.01.2003 31.07.2011
2009 Eli Blakstad 2 26470 direktør 01.01.2003 31.07.2011
2010 Rune Øygard 1 0 ordfører 01.01.2007 31.07.2015
2010 Sigrun Dancke Skaare 2 0 informasjonsdirektør 01.01.2008 31.07.2011
2010 Jostein Dyresen 1 0 student 01.01.2007 31.10.2010
2010 Jan Uwe Korten 1 0 prorektor 01.01.2007 31.07.2015
2010 Bente Ohnstad 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2015
2010 Gjerløw Martinsen Camilla Victoria 2 0 student 01.01.2009 31.10.2010
2010 Maryam Talbanpira 2 0 student 01.01.2010 31.10.2011
2010 Heidi Gulli 2 0 student 01.01.2010 31.10.2011
2010 Kersti Noren 2 0 rektor 01.01.2007 31.07.2011
2010 Mads E. Larsen 1 0 student 01.01.2010 31.10.2012
2010 Erik Vea 1 0 førstelektor 01.01.2007 31.07.2011
2010 Krister Johnson 1 0 student 01.01.2009 31.10.2010
2010 Tore Maritvold 1 0 teknisk leder 01.01.2006 31.12.2015
2010 Audun Fagerstrøm Skattum 1 0 student 01.01.2010 31.10.2011
2010 Margrete Rundtom 2 0 it-konsulent 01.01.2007 31.07.2011
2010 Birthe M. Selvaag 2 0 administrativ leder 01.01.2003 31.07.2011
2010 Marit Elvsås 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2010 Jenny Steinnes 2 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2010 Jon Helge Lesjø 1 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2010 Kjetil Bjørklund 1 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2011
2010 Vigdis Lian 2 11650 generalsekretær 01.01.2003 31.07.2011
2010 Sigmund Thue 1 26180 h.r.advokat 01.01.2003 31.07.2011
2010 Eli Blakstad 2 26470 direktør 01.01.2003 31.07.2011
2011 Sara Elisabeth Inholm 2 0 student 01.01.2011 31.10.2013
2011 Maryam Talbanpira 2 0 student 01.01.2010 31.10.2011
2011 Margrete Rundtom 2 0 it-konsulent 01.01.2007 31.07.2011
2011 Marit Reitan 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2011 Kristin Solli 2 0 rådgiver 01.01.2011 31.07.2015
2011 Øyvind Tønnesson 1 0 førstelektor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Alexander Sæbø Løtvedt 1 0 student 01.01.2011 31.10.2012
2011 Kjetil Bjørklund 1 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2011
2011 Jan Uwe Korten 1 0 prorektor 01.01.2007 31.07.2015
2011 Carina R. Fjørtoft 2 0 student 01.01.2011 31.10.2012
2011 Kersti Noren 2 0 rektor 01.01.2007 31.07.2011
2011 Geir Haugsbakk 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 05.09.2016
2011 Mads E. Larsen 1 0 student 01.01.2010 31.10.2012
2011 Marit Roland Udnæs 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2015
2011 Tore Maritvold 1 0 teknisk leder 01.01.2006 31.12.2015
2011 Sigrun Dancke Skaare 2 0 informasjonsdirektør 01.01.2008 31.07.2011
2011 Rune Øygard 1 0 ordfører 01.01.2007 31.07.2015
2011 Jon Helge Lesjø 1 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2011 Birthe M. Selvaag 2 0 administrativ leder 01.01.2003 31.07.2011
2011 Hans Anders Hanslien 1 0 koordinator 01.01.2011 31.07.2015
2011 Audun Fagerstrøm Skattum 1 0 student 01.01.2010 31.10.2011
2011 Ingrid Tvete 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Erik Vea 1 0 førstelektor 01.01.2007 31.07.2011
2011 Bente Ohnstad 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2015
2011 Jenny Steinnes 2 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2011 Audun Løhre 1 0 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2016
2011 Marit Elvsås 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2011 Heidi Gulli 2 0 student 01.01.2010 31.10.2011
2011 Jan Grund 1 3800 professor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Anja Rynning Veum 2 8620 utviklingssjef 01.01.2011 31.12.2015
2011 Vigdis Lian 2 11650 generalsekretær 01.01.2003 31.07.2011
2011 Dag Harald Claes 1 14050 professor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Ola Dahl 1 26140 høyskolelektor 01.01.2011 31.12.2016
2011 Sigmund Thue 1 26180 h.r.advokat 01.01.2003 31.07.2011
2011 Eli Blakstad 2 26470 direktør 01.01.2003 31.07.2011
2011 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder 01.01.2011 31.12.2016
2011 Hilde Skofteland 2 34700 daglig leder/produsent 01.01.2011 31.07.2015
2011 Peter Arbo 1 90120 1. amanuensis 01.01.2011 31.12.2016
2012 Marit Reitan 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2012 Hans Anders Hanslien 1 0 koordinator 01.01.2011 31.07.2015
2012 Kristin Solli 2 0 rådgiver 01.01.2011 31.07.2015
2012 Mads E. Larsen 1 0 student 01.01.2010 31.10.2012
2012 Alexander Sæbø Løtvedt 1 0 student 01.01.2011 31.10.2012
2012 Tore Maritvold 1 0 teknisk leder 01.01.2006 31.12.2015
2012 Audun Løhre 1 0 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2016
2012 Bente Ohnstad 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2015
2012 Marit Roland Udnæs 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2015
2012 Carina R. Fjørtoft 2 0 student 01.01.2011 31.10.2012
2012 Rune Øygard 1 0 ordfører 01.01.2007 31.07.2015
2012 Sara Elisabeth Inholm 2 0 student 01.01.2011 31.10.2013
2012 Jan Uwe Korten 1 0 prorektor 01.01.2007 31.07.2015
2012 Øyvind Tønnesson 1 0 førstelektor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Geir Haugsbakk 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 05.09.2016
2012 Ingrid Tvete 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Jan Grund 1 3800 professor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Anja Rynning Veum 2 8620 utviklingssjef 01.01.2011 31.12.2015
2012 Dag Harald Claes 1 14050 professor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Ola Dahl 1 26140 høyskolelektor 01.01.2011 31.12.2016
2012 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder 01.01.2011 31.12.2016
2012 Hilde Skofteland 2 34700 daglig leder/produsent 01.01.2011 31.07.2015
2012 Victoria Celine Brovoll 2 34900 student 01.01.2012 31.10.2013
2012 Vegard Gjertsen 1 68120 student 01.01.2012 31.10.2014
2012 Peter Arbo 1 90120 1. amanuensis 01.01.2011 31.12.2016
2013 Tore Maritvold 1 0 teknisk leder 01.01.2006 31.12.2015
2013 Sara Elisabeth Inholm 2 0 student 01.01.2011 31.10.2013
2013 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.2013 31.07.2015
2013 Audun Løhre 1 0 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2016
2013 Marit Reitan 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2013 Rune Øygard 1 0 ordfører 01.01.2007 31.07.2015
2013 Ingrid Tvete 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Geir Haugsbakk 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 05.09.2016
2013 Øyvind Tønnesson 1 0 førstelektor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Marit Roland Udnæs 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2015
2013 Kristin Solli 2 0 rådgiver 01.01.2011 31.07.2015
2013 Hans Anders Hanslien 1 0 koordinator 01.01.2011 31.07.2015
2013 Jan Uwe Korten 1 0 prorektor 01.01.2007 31.07.2015
2013 Bente Ohnstad 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2015
2013 Jan Grund 1 3800 professor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Anja Rynning Veum 2 8620 utviklingssjef 01.01.2011 31.12.2015
2013 Kari Ringi 2 13410 student 01.01.2013 31.08.2016
2013 Dag Harald Claes 1 14050 professor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Lasse Heggedal 1 26090 student 01.01.2013 31.12.2015
2013 Ola Dahl 1 26140 høyskolelektor 01.01.2011 31.12.2016
2013 Synnøve Brenden 2 26150 politiker 01.01.2013 31.12.2015
2013 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder 01.01.2011 31.12.2016
2013 Hilde Skofteland 2 34700 daglig leder/produsent 01.01.2011 31.07.2015
2013 Victoria Celine Brovoll 2 34900 student 01.01.2012 31.10.2013
2013 Ragnhild Vartdal 2 60650 student 01.01.2013 30.09.2014
2013 Vegard Gjertsen 1 68120 student 01.01.2012 31.10.2014
2013 Peter Arbo 1 90120 1. amanuensis 01.01.2011 31.12.2016
2014 Bente Ohnstad 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2015
2014 Tore Maritvold 1 0 teknisk leder 01.01.2006 31.12.2015
2014 Kristin Solli 2 0 rådgiver 01.01.2011 31.07.2015
2014 Jan Uwe Korten 1 0 prorektor 01.01.2007 31.07.2015
2014 Hans Anders Hanslien 1 0 koordinator 01.01.2011 31.07.2015
2014 Marit Roland Udnæs 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2015
2014 Geir Haugsbakk 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 05.09.2016
2014 Audun Løhre 1 0 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2016
2014 Rune Øygard 1 0 ordfører 01.01.2007 31.07.2015
2014 Øyvind Tønnesson 1 0 førstelektor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.2013 31.07.2015
2014 Marit Reitan 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2014 Ingrid Tvete 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Jan Grund 1 3800 professor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Anja Rynning Veum 2 8620 utviklingssjef 01.01.2011 31.12.2015
2014 Kari Ringi 2 13410 student 01.01.2013 31.08.2016
2014 Dag Harald Claes 1 14050 professor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Lasse Heggedal 1 26090 student 01.01.2013 31.12.2015
2014 Ola Dahl 1 26140 høyskolelektor 01.01.2011 31.12.2016
2014 Synnøve Brenden 2 26150 politiker 01.01.2013 31.12.2015
2014 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder 01.01.2011 31.12.2016
2014 Hilde Skofteland 2 34700 daglig leder/produsent 01.01.2011 31.07.2015
2014 Ragnhild Vartdal 2 60650 student 01.01.2013 30.09.2014
2014 Vegard Gjertsen 1 68120 student 01.01.2012 31.10.2014
2014 Peter Arbo 1 90120 1. amanuensis 01.01.2011 31.12.2016
2015 Tore Maritvold 1 0 teknisk leder 01.01.2006 31.12.2015
2015 Rune Øygard 1 0 ordfører 01.01.2007 31.07.2015
2015 Øyvind Tønnesson 1 0 førstelektor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Hans Anders Hanslien 1 0 koordinator 01.01.2011 31.07.2015
2015 Marit Roland Udnæs 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2015
2015 Jan Uwe Korten 1 0 prorektor 01.01.2007 31.07.2015
2015 Geir Bergkastet 1 0 direktør 01.01.2013 31.07.2015
2015 Kristin Solli 2 0 rådgiver 01.01.2011 31.07.2015
2015 Bente Ohnstad 2 0 rektor 01.01.2003 31.07.2015
2015 Trine Løvold Syversen 2 0 høyskolelektor 01.01.2015 31.12.2016
2015 Ingrid Tvete 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Geir Haugsbakk 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 05.09.2016
2015 Audun Løhre 1 0 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2016
2015 Marit Reitan 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2015 Jan Grund 1 3800 professor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Anja Rynning Veum 2 8620 utviklingssjef 01.01.2011 31.12.2015
2015 Kari Ringi 2 13410 student 01.01.2013 31.08.2016
2015 Dag Harald Claes 1 14050 professor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Lasse Heggedal 1 26090 student 01.01.2013 31.12.2015
2015 Ola Dahl 1 26140 høyskolelektor 01.01.2011 31.12.2016
2015 Synnøve Brenden 2 26150 politiker 01.01.2013 31.12.2015
2015 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder 01.01.2011 31.12.2016
2015 Hilde Skofteland 2 34700 daglig leder/produsent 01.01.2011 31.07.2015
2015 Peter Arbo 1 90120 1. amanuensis 01.01.2011 31.12.2016
2016 Jan Andersen 1 0 førsteamanuensis 01.01.2016 31.12.2016
2016 Henrik Wangberg 1 0 student 01.01.2016 31.12.2016
2016 Trine Løvold Syversen 2 0 høyskolelektor 01.01.2015 31.12.2016
2016 Geir Haugsbakk 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 05.09.2016
2016 Marit Engen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2016 31.12.2016
2016 Audun Løhre 1 0 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2016
2016 Per-Arne Tuftin 1 0 direktør 01.01.2016 31.12.2016
2016 Kari Ringi 2 13410 student 01.01.2013 31.08.2016
2016 Mari Aldrige Øverland 2 17120 student 01.01.2016 31.08.2016
2016 Fredrik Graver 1 23720 førstelektor 01.01.2016 31.12.2016
2016 Kim Nicolay Branstad 1 26090 student 01.01.2016 31.12.2016
2016 Yvonne Fritze 2 26090 førsteamanuensis 01.01.2016 31.12.2016
2016 Øyvind Kalnes 1 26110 amanuensis 01.01.2016 31.12.2016
2016 Ola Dahl 1 26140 høyskolelektor 01.01.2011 31.12.2016
2016 Marita Hagen Stok 2 26190 rådgiver 01.01.2016 31.12.2016
2016 Arve Thorsberg 1 26240 seniorrådgiver 01.01.2016 31.12.2016
2016 Camilla Jarlsby 2 27400 kultursjef 01.01.2016 31.12.2016
2016 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder 01.01.2011 31.12.2016
2016 Peter Arbo 1 90120 1. amanuensis 01.01.2011 31.12.2016