Forvaltningsdatabasen

Fagutvalg for lokalsamfunn

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fagutvalg for lokalsamfunn" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fagutvalg for lokalsamfunn
Utvalgsnummer: 4170000
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Justis- og politidepartementet 2 16620
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Anne Sæterdal 301 Ekspedisjonssjef
2002 Arne Johannessen 301 Forbundsleder
2002 Tove Martha Nakken 301 Næringssjef
2002 Mette Erika Harviken Politiførstebetjent
2003 Arne Johannessen Forbundsleder
2003 Tove Martha Nakken Næringssjef
2003 Anne Sæterdal Ekspedisjonssjef
2003 Mette Erika Harviken Politiførstebetjent