Forvaltningsdatabasen

Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region øst

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region øst" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region øst
Utvalgsnummer: 4174000
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Justis- og politidepartementet 20
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Bernt-Henrik Hansen 101 Miljøvernsjef
2002 Magne Steinsmo 104 Kontrolldirektør
2002 Elisabeth Gjerstad 104 Rektor
2002 Aase Berit Lande Jansen 105
2002 Johan Taraldrud 121 Teknisk Sjef
2002 Ranveig Johannessen 128 Konsulent
2002 Geir Salter 219 Adjunkt
2002 Synnøve Mo Bjørlien 220 Barnevernspedagog
2002 Bjørn Olav Eriksen 301 Sosionom
2002 Nestleder Marit Helene Larsen 301 Fylkesnemndsleder
2002 Svein O. Andersen 301 Pensjonist
2002 Leder Axel Slettebøe 301 Dommer
2003 Elisabeth Gjerstad Rektor
2003 Aase Berit Lande Jansen
2003 Svein O. Andersen Pensjonist
2003 Ranveig Johannessen Konsulent
2003 Bjørn Olav Eriksen Sosionom
2003 Johan Taraldrud Teknisk Sjef
2003 Magne Steinsmo Kontrolldirektør
2003 Bernt-Henrik Hansen Miljøvernsjef
2003 Leder Axel Slettebøe Dommer
2003 Synnøve Mo Bjørlien Barnevernspedagog
2003 Geir Salter Adjunkt
2003 Kirsten Grimsrud Rådgiver
2003 Nestleder Marit Helene Larsen Fylkesnemndsleder