Forvaltningsdatabasen

Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sør

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sør" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sør
Utvalgsnummer: 4176000
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Justis- og politidepartementet
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Odd A. Gusrud 602 Førstekonsulent
2002 Cathrine Lunde 602 Hjemmeværende
2002 Paul Meier 605 Pensjonist
2002 Berit Nesset 605 Pensjonist
2002 Nestleder Erik Fred Mathiessen 605 Banksjef
2002 Liv Torhild Bryntesen 624 Avdelingsleder
2002 Anders Aasland 624
2002 Anne Birgitte Andersen 701 Underdirektør
2002 Yngvar Pedersen 704 Juridisk Rådgiver
2002 Gøril Enger 704 Juridisk Rådgiver
2002 Astrid Dahl 704 Pensjonist
2002 Morten Lysheim 706 Overingeniør
2002 Tor Tvedt 806 Førstekonsulent
2002 Leder Jens Kristian Elstad 806 Tingrettsdommer
2002 Mari Mogstad 806 Rådgiver
2003 Paul Meier Pensjonist
2003 Odd A. Gusrud Førstekonsulent
2003 Tor Tvedt Førstekonsulent
2003 Nestleder Erik Fred Mathiessen Banksjef
2003 Liv Torhild Bryntesen Avdelingsleder
2003 Mari Mogstad Rådgiver
2003 Astrid Dahl Pensjonist
2003 Anne Birgitte Andersen Underdirektør
2003 Cathrine Lunde Hjemmeværende
2003 Gøril Enger Juridisk Rådgiver
2003 Anders Aasland
2003 Morten Lysheim Overingeniør
2003 Leder Jens Kristian Elstad Tingrettsdommer
2003 Berit Nesset Pensjonist
2003 Yngvar Pedersen Juridisk Rådgiver