Forvaltningsdatabasen

Utvalg mot diskriminering av funksjonshemmede

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg mot diskriminering av funksjonshemmede" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg mot diskriminering av funksjonshemmede
Utvalgsnummer: 4179000
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 29.11.2002. Utvalget skal utarbiede forslag til ny lov og/eller forslag til endringer i eksisterende lovgivning som kan styrke det rettslige vernet mot diskriminering av funksjonshemmede.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Justis- og politidepartementet 1 1250
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Gunnar Buvik 105 Forbundsleder
2002 Sunniva Berntsen 219 Advokat
2002 Hedda Remen 219 Lagdommer
2002 Elisabeth Lea Strøm 301 Advokat
2002 Marianne Jenum 301 Førstekonsulent
2002 Atle Larsen 301 Pasientombud
2002 Leder Aslak Syse 301 Professor
2002 Guro Fjellanger 301 Daglig Leder
2002 Sissel Stenberg 1103 Fagsjef
2002 Jan Fredrik Støren Tøssebro 1601 Professor
2003 Gunnar Buvik Forbundsleder
2003 Jan Fredrik Støren Tøssebro Professor
2003 Guro Fjellanger Daglig Leder
2003 Atle Larsen Pasientombud
2003 Leder Aslak Syse Professor
2003 Elisabeth Lea Strøm Advokat
2003 Sissel Stenberg Fagsjef
2003 Sunniva Berntsen Advokat
2003 Hedda Remen Lagdommer
2003 Marianne Jenum Førstekonsulent