Forvaltningsdatabasen

Det særskilte etterforskningsorgan - Oslo 3. organ

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det særskilte etterforskningsorgan - Oslo 3. organ" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det særskilte etterforskningsorgan - Oslo 3. organ
Utvalgsnummer: 4184000
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Justis- og politidepartementet
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Even Rønvik 136 Advokat
2002 Randi Birgitte Bull Advokat
2002 Leder Åse Karlsen Tingrettsdommer
2002 Sissel Rostad Tingrettsdommer
2002 Roger Johannesen Politistasjonssjef
2002 Harald Røtterud Lensmannsførstebetjent
2003 Roger Johannesen Politistasjonssjef
2003 Leder Åse Karlsen Tingrettsdommer
2003 Randi Birgitte Bull Advokat
2003 Even Rønvik Advokat
2003 Harald Røtterud Lensmannsførstebetjent
2003 Sissel Rostad Tingrettsdommer