Forvaltningsdatabasen

Særdomstolsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Særdomstolsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Særdomstolsutvalget
Utvalgsnummer: 438
Opprettelsesår: 2015
Tilhørende departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Opphørsår: 2017
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2014 Justis- og beredskapsdepartementet
2015 Justis- og beredskapsdepartementet
2016 Justis- og beredskapsdepartementet
2017 Justis- og beredskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2015 Hilde Stoltenberg 2 0 sambandsstatsadvokat 01.01.2015 01.09.2016
2015 Kristin Otterlei 2 0 advokat 01.01.2015 31.03.2017
2015 Camilla Torgersen 2 0 områdeleder 01.01.2015 07.07.2017
2015 Brynjulf Risnes 1 0 advokat 01.01.2015 31.03.2017
2015 Anne Margrethe Lund 2 0 avdelingsleder og tingrettsdommer 01.01.2015 31.03.2017
2015 Siv Hallgren 2 0 Leder 01.01.2015 31.03.2017
2015 Solveig Moen 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2015 31.03.2017
2015 Karl Otto Thorheim 1 0 advokat 01.01.2015 31.03.2017
2015 Kirsti Ramberg 2 0 sorenskriver 01.01.2015 31.03.2017
2015 Stig Hjalmar Torsteinson 1 0 psykolog 01.01.2015 31.03.2017
2015 Christofer Eriksen 1 0 fylkesnemndsleder 01.01.2015 31.03.2017
2015 Tore Roald Riedl 1 8530 advokat 01.01.2015 31.03.2017
2015 Hans Petter Graver 1 8730 professor dr. juris 01.01.2015 31.03.2017
2015 Geir Kjell Andersland 1 52210 fylkesnemndsleder 01.01.2015 31.03.2017
2016 Siv Hallgren 2 0 Leder 01.01.2015 31.03.2017
2016 Kristin Otterlei 2 0 advokat 01.01.2015 31.03.2017
2016 Hilde Stoltenberg 2 0 sambandsstatsadvokat 01.01.2015 01.09.2016
2016 Brynjulf Risnes 1 0 advokat 01.01.2015 31.03.2017
2016 Stig Hjalmar Torsteinson 1 0 psykolog 01.01.2015 31.03.2017
2016 Karl Otto Thorheim 1 0 advokat 01.01.2015 31.03.2017
2016 Kirsti Ramberg 2 0 sorenskriver 01.01.2015 31.03.2017
2016 Christofer Eriksen 1 0 fylkesnemndsleder 01.01.2015 31.03.2017
2016 Camilla Torgersen 2 0 områdeleder 01.01.2015 07.07.2017
2016 Solveig Moen 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2015 31.03.2017
2016 Anne Margrethe Lund 2 0 avdelingsleder og tingrettsdommer 01.01.2015 31.03.2017
2016 Tore Roald Riedl 1 8530 advokat 01.01.2015 31.03.2017
2016 Hans Petter Graver 1 8730 professor dr. juris 01.01.2015 31.03.2017
2016 Geir Kjell Andersland 1 52210 fylkesnemndsleder 01.01.2015 31.03.2017
2017 Camilla Torgersen 2 0 områdeleder 01.01.2015 07.07.2017
2017 Kirsti Ramberg 2 0 sorenskriver 01.01.2015 31.03.2017
2017 Christofer Eriksen 1 0 fylkesnemndsleder 01.01.2015 31.03.2017
2017 Anne Margrethe Lund 2 0 avdelingsleder og tingrettsdommer 01.01.2015 31.03.2017
2017 Solveig Moen 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2015 31.03.2017
2017 Brynjulf Risnes 1 0 advokat 01.01.2015 31.03.2017
2017 Stig Hjalmar Torsteinson 1 0 psykolog 01.01.2015 31.03.2017
2017 Siv Hallgren 2 0 Leder 01.01.2015 31.03.2017
2017 Kristin Otterlei 2 0 advokat 01.01.2015 31.03.2017
2017 Karl Otto Thorheim 1 0 advokat 01.01.2015 31.03.2017
2017 Tore Roald Riedl 1 8530 advokat 01.01.2015 31.03.2017
2017 Hans Petter Graver 1 8730 professor dr. juris 01.01.2015 31.03.2017
2017 Geir Kjell Andersland 1 52210 fylkesnemndsleder 01.01.2015 31.03.2017