Forvaltningsdatabasen

Stiftelsen Norsk Rikstoto

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Stiftelsen Norsk Rikstoto" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Stiftelsen Norsk Rikstoto
Utvalgsnummer: 441
Opprettelsesår: 2015
Tilhørende departement: Landbruks- og matdepartementet
Opphørsår: 2016
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2014 Landbruks- og matdepartementet
2015 Landbruks- og matdepartementet
2016 Landbruks- og matdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2015 Camilla Høvding Blom 2 1360 underdirektør 01.01.2015 31.12.2016
2015 Jenny Lindheim 2 5890 it-leder 01.01.2015 31.12.2016
2015 Jan Petter Wilhelm Courvoisier Sissener 1 7860 daglig leder 01.01.2015 31.12.2016
2015 Lisbeth Bjerknes 2 10880 markedssjef 01.01.2015 31.12.2016
2016 Camilla Høvding Blom 2 1360 underdirektør 01.01.2015 31.12.2016
2016 Jenny Lindheim 2 5890 it-leder 01.01.2015 31.12.2016
2016 Jan Petter Wilhelm Courvoisier Sissener 1 7860 daglig leder 01.01.2015 31.12.2016
2016 Lisbeth Bjerknes 2 10880 markedssjef 01.01.2015 31.12.2016