Forvaltningsdatabasen

Ekspertutvalg om praktisering av handlingsregelen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekspertutvalg om praktisering av handlingsregelen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekspertutvalg om praktisering av handlingsregelen
Utvalgsnummer: 450
Opprettelsesår: 2014
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 2015
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2013 Finansdepartementet
2014 Finansdepartementet
2015 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2014 Ida Wolden Bache 2 0 direktør 01.01.2014 31.12.2015
2014 Knut Anton Mork 1 0 professor II 01.01.2014 31.12.2015
2014 Hilde C. Bjørnland 2 0 professor 01.01.2014 31.12.2015
2014 Kjetil Storesletten 1 11770 professor 01.01.2014 31.12.2015
2014 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom 01.01.2014 31.12.2015
2014 Øystein Thøgersen 1 52390 professor 01.01.2014 31.12.2015
2015 Ida Wolden Bache 2 0 direktør 01.01.2014 31.12.2015
2015 Knut Anton Mork 1 0 professor II 01.01.2014 31.12.2015
2015 Hilde C. Bjørnland 2 0 professor 01.01.2014 31.12.2015
2015 Kjetil Storesletten 1 11770 professor 01.01.2014 31.12.2015
2015 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom 01.01.2014 31.12.2015
2015 Øystein Thøgersen 1 52390 professor 01.01.2014 31.12.2015