Forvaltningsdatabasen

Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout
Utvalgsnummer: 457
Opprettelsesår: 2001
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Kultur- og kirkedepartementet
2005 Kultur- og kirkedepartementet
2006 Kultur- og kirkedepartementet
2007 Kultur- og kirkedepartementet
2008 Kultur- og kirkedepartementet
2009 Kultur- og kirkedepartementet
2010 Kulturdepartementet
2011 Kulturdepartementet
2012 Kulturdepartementet
2013 Kulturdepartementet
2014 Kulturdepartementet
2015 Kulturdepartementet
2016 Kulturdepartementet
2017 Kulturdepartementet
2018 Kulturdepartementet
2019 Kulturdepartementet
2020 Kulturdepartementet
2021 Kulturdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Tor Ingebrigtsen 1 0 avdelingsoverlege 01.01.2001 15.12.2004
2004 Trude Myklebust 2 0 stipendiat 01.01.2001 24.02.2015
2004 Morten Hekneby 1 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2004 Jessica Stenholm 2 0 internasjonal dommer 01.01.2001 01.06.2016
2004 Knut Wester 1 0 professor 01.01.2004 01.06.2016
2004 Ingunn Ragnhild Rise Kirkeby 2 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2004 Niels R. Kiær 1 0 advokat 01.01.2001 01.06.2016
2005 Jessica Stenholm 2 0 internasjonal dommer 01.01.2001 01.06.2016
2005 Morten Hekneby 1 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2005 Knut Wester 1 0 professor 01.01.2004 01.06.2016
2005 Ingunn Ragnhild Rise Kirkeby 2 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2005 Niels R. Kiær 1 0 advokat 01.01.2001 01.06.2016
2005 Trude Myklebust 2 0 stipendiat 01.01.2001 24.02.2015
2006 Knut Wester 1 0 professor 01.01.2004 01.06.2016
2006 Niels R. Kiær 1 0 advokat 01.01.2001 01.06.2016
2006 Morten Hekneby 1 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2006 Ingunn Ragnhild Rise Kirkeby 2 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2006 Jessica Stenholm 2 0 internasjonal dommer 01.01.2001 01.06.2016
2006 Trude Myklebust 2 0 stipendiat 01.01.2001 24.02.2015
2007 Morten Hekneby 1 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2007 Trude Myklebust 2 0 stipendiat 01.01.2001 24.02.2015
2007 Ingunn Ragnhild Rise Kirkeby 2 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2007 Niels R. Kiær 1 0 advokat 01.01.2001 01.06.2016
2007 Jessica Stenholm 2 0 internasjonal dommer 01.01.2001 01.06.2016
2007 Knut Wester 1 0 professor 01.01.2004 01.06.2016
2008 Morten Hekneby 1 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2008 Niels R. Kiær 1 0 advokat 01.01.2001 01.06.2016
2008 Jessica Stenholm 2 0 internasjonal dommer 01.01.2001 01.06.2016
2008 Trude Myklebust 2 0 stipendiat 01.01.2001 24.02.2015
2008 Ingunn Ragnhild Rise Kirkeby 2 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2008 Knut Wester 1 0 professor 01.01.2004 01.06.2016
2009 Ingunn Ragnhild Rise Kirkeby 2 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2009 Morten Hekneby 1 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2009 Jessica Stenholm 2 0 internasjonal dommer 01.01.2001 01.06.2016
2009 Knut Wester 1 0 professor 01.01.2004 01.06.2016
2009 Trude Myklebust 2 0 stipendiat 01.01.2001 24.02.2015
2009 Niels R. Kiær 1 0 advokat 01.01.2001 01.06.2016
2010 Morten Hekneby 1 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2010 Niels R. Kiær 1 0 advokat 01.01.2001 01.06.2016
2010 Trude Myklebust 2 0 stipendiat 01.01.2001 24.02.2015
2010 Ingunn Ragnhild Rise Kirkeby 2 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2010 Jessica Stenholm 2 0 internasjonal dommer 01.01.2001 01.06.2016
2010 Knut Wester 1 0 professor 01.01.2004 01.06.2016
2011 Ingunn Ragnhild Rise Kirkeby 2 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2011 Knut Wester 1 0 professor 01.01.2004 01.06.2016
2011 Niels R. Kiær 1 0 advokat 01.01.2001 01.06.2016
2011 Morten Hekneby 1 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2011 Jessica Stenholm 2 0 internasjonal dommer 01.01.2001 01.06.2016
2011 Trude Myklebust 2 0 stipendiat 01.01.2001 24.02.2015
2012 Morten Hekneby 1 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2012 Knut Wester 1 0 professor 01.01.2004 01.06.2016
2012 Niels R. Kiær 1 0 advokat 01.01.2001 01.06.2016
2012 Ingunn Ragnhild Rise Kirkeby 2 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2012 Trude Myklebust 2 0 stipendiat 01.01.2001 24.02.2015
2012 Jessica Stenholm 2 0 internasjonal dommer 01.01.2001 01.06.2016
2013 Knut Wester 1 0 professor 01.01.2004 01.06.2016
2013 Ingunn Ragnhild Rise Kirkeby 2 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2013 Trude Myklebust 2 0 stipendiat 01.01.2001 24.02.2015
2013 Jessica Stenholm 2 0 internasjonal dommer 01.01.2001 01.06.2016
2013 Morten Hekneby 1 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2013 Niels R. Kiær 1 0 advokat 01.01.2001 01.06.2016
2014 Morten Hekneby 1 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2014 Ingunn Ragnhild Rise Kirkeby 2 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2014 Jessica Stenholm 2 0 internasjonal dommer 01.01.2001 01.06.2016
2014 Niels R. Kiær 1 0 advokat 01.01.2001 01.06.2016
2014 Trude Myklebust 2 0 stipendiat 01.01.2001 24.02.2015
2014 Knut Wester 1 0 professor 01.01.2004 01.06.2016
2015 Knut Wester 1 0 professor 01.01.2004 01.06.2016
2015 Ingunn Ragnhild Rise Kirkeby 2 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2015 Jessica Stenholm 2 0 internasjonal dommer 01.01.2001 01.06.2016
2015 Trude Myklebust 2 0 stipendiat 01.01.2001 24.02.2015
2015 Morten Hekneby 1 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2015 Niels R. Kiær 1 0 advokat 01.01.2001 01.06.2016
2016 Svein Arthur Jensen 1 0 Lege/professor plastisk kirurgi 01.06.2016 01.07.2018
2016 Trond Berg 1 0 President Norges Kampsportforbund 01.06.2016 01.07.2018
2016 Knut Wester 1 0 professor 01.01.2004 01.06.2016
2016 Morten Hekneby 1 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2016 Niels R. Kiær 1 0 advokat 01.01.2001 01.06.2016
2016 Tomas Oscar Steenberg 1 0 Oberstløytnant 01.06.2016 01.07.2018
2016 Morten Justad Johnsen 1 0 Advokat 01.06.2016 01.07.2018
2016 Jessica Stenholm 2 0 internasjonal dommer 01.01.2001 01.06.2016
2016 Ingunn Ragnhild Rise Kirkeby 2 0 overlege 01.01.2001 01.06.2016
2017 Trond Berg 1 0 President Norges Kampsportforbund 01.06.2016 01.07.2018
2017 Morten Justad Johnsen 1 0 Advokat 01.06.2016 01.07.2018
2017 Tomas Oscar Steenberg 1 0 Oberstløytnant 01.06.2016 01.07.2018
2017 Svein Arthur Jensen 1 0 Lege/professor plastisk kirurgi 01.06.2016 01.07.2018
2017 Martin Kjenner 1 0 Advokat 01.06.2017 01.07.2018
2018 Morten Justad Johnsen 1 0 Advokat 01.06.2016 01.07.2018
2018 Tomas Oscar Steenberg 1 0 Oberstløytnant 01.06.2016 01.07.2018
2018 Svein Arthur Jensen 1 0 Lege/professor plastisk kirurgi 01.06.2016 01.07.2018
2018 Trond Berg 1 0 President Norges Kampsportforbund 01.06.2016 01.07.2018
2018 Martin Kjenner 1 0 Advokat 01.06.2017 01.07.2018