Forvaltningsdatabasen

Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene
Utvalgsnummer: 471
Opprettelsesår: 1995
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Ikke formalisert
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre for ordinært forvaltningsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Kommunal- og regionaldepartementet
2005 Kommunal- og regionaldepartementet
2006 Kommunal- og regionaldepartementet
2007 Kommunal- og regionaldepartementet
2008 Kommunal- og regionaldepartementet
2009 Kommunal- og regionaldepartementet
2010 Kommunal- og regionaldepartementet
2011 Kommunal- og regionaldepartementet
2012 Kommunal- og regionaldepartementet
2013 Kommunal- og regionaldepartementet
2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Undis Scheslien 2 0 regionsjef Departementet 01.01.1995 31.12.2005
2004 Arnt Egil Ursin 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1995 07.03.2005
2004 Finn Vaagan 1 0 leder Departementet 01.01.2001 31.12.2004
2004 Greta Johansen 2 0 førstekonsulent Departementet 01.01.1995 07.03.2005
2004 Åse-Lene Vatne 2 0 kjøpmann Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2004 Per Gunnar Rasmussen 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.1995 31.12.2010
2005 Steinar Holmedal 1 0 kjedesjef Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2005 Åse-Lene Vatne 2 0 kjøpmann Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2005 Arnt Egil Ursin 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1995 07.03.2005
2005 Greta Johansen 2 0 førstekonsulent Departementet 01.01.1995 07.03.2005
2005 Undis Scheslien 2 0 regionsjef Departementet 01.01.1995 31.12.2005
2005 Per Gunnar Rasmussen 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.1995 31.12.2010
2006 Elin Gjevre 2 0 lektor Departementet 01.01.2006 29.04.2008
2006 Steinar Holmedal 1 0 kjedesjef Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2006 Per Gunnar Rasmussen 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.1995 31.12.2010
2006 Åse-Lene Vatne 2 0 kjøpmann Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2007 Per Gunnar Rasmussen 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.1995 31.12.2010
2007 Steinar Holmedal 1 0 kjedesjef Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2007 Åse-Lene Vatne 2 0 kjøpmann Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2007 Elin Gjevre 2 0 lektor Departementet 01.01.2006 29.04.2008
2008 Åse-Lene Vatne 2 0 kjøpmann Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2008 Ingunn Laumann 2 0 ordfører Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2008 Steinar Holmedal 1 0 kjedesjef Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2008 Elin Gjevre 2 0 lektor Departementet 01.01.2006 29.04.2008
2008 Per Gunnar Rasmussen 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.1995 31.12.2010
2009 Nina Skramstad 2 0 prosjektdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2009 Thorbjørn Theie 1 0 direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2010
2009 Ingunn Laumann 2 0 ordfører Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2009 Per Gunnar Rasmussen 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.1995 31.12.2010
2010 Ingunn Laumann 2 0 ordfører Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2010 Nina Skramstad 2 0 prosjektdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2010 Malene Aaram Vike 2 0 prosjektleder Departementet 01.01.2010 31.12.2011
2010 Elin Gjerve 2 0 lektor Departementet 01.01.2010 31.12.2011
2010 Thorbjørn Theie 1 0 direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2010
2010 Per Gunnar Rasmussen 1 0 forskningsleder Departementet 01.01.1995 31.12.2010
2011 Frode Kristiansen 1 0 leder Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2011 Nina Skramstad 2 0 prosjektdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2011 Elin Gjerve 2 0 lektor Departementet 01.01.2010 31.12.2011
2011 Malene Aaram Vike 2 0 prosjektleder Departementet 01.01.2010 31.12.2011
2011 Ingunn Laumann 2 0 ordfører Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2012 Nina Skramstad 2 0 prosjektdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2012 Ingunn Laumann 2 0 ordfører Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2012 Frode Kristiansen 1 0 leder Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2012 Sylvi Berg Holene 2 39600 rådgiver Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2013 Ingunn Laumann 2 0 ordfører Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2013 Frode Kristiansen 1 0 leder Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2013 Sylvi Berg Holene 2 39600 rådgiver Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2014 Ingunn Laumann 2 0 ordfører Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2014 Frode Kristiansen 1 0 leder Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2014 Sylvi Berg Holene 2 39600 rådgiver Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2015 Malene Aaram Vike 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2016
2015 Ingunn Laumann 2 0 ordfører Departementet 01.01.2008 31.12.2015
2015 Aud Lundstad 2 0 direktør Departementet 01.01.2015 31.12.2016
2015 Sylvi Berg Holene 2 39600 rådgiver Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2015 John Karsten Hustveit 1 55960 daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2016 Malene Aaram Vike 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2016
2016 Aud Lundstad 2 0 direktør Departementet 01.01.2015 31.12.2016
2016 Sylvi Berg Holene 2 39600 rådgiver Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2016 John Karsten Hustveit 1 55960 daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2016 Eva Danielsen Husby 2 95930 ordfører Departementet 01.01.2016 31.12.2017
2017 Sylvi Berg Holene 2 39600 rådgiver Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2017 John Karsten Hustveit 1 55960 daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2017 Eva Danielsen Husby 2 95930 ordfører Departementet 01.01.2016 31.12.2017
2018 John Karsten Hustveit 1 55960 daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2018