Forvaltningsdatabasen

Velferds- og migrasjonsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Velferds- og migrasjonsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Velferds- og migrasjonsutvalget
Utvalgsnummer: 481
Opprettelsesår: 2009
Tilhørende departement: Barne- og likestillingsdepartementet
Opphørsår: 2011
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2008 Barne- og likestillingsdepartementet
2009 Barne- og likestillingsdepartementet
2010 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2009 Hege Skeie 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2009 Anne Britt Djuve 2 0 forskningssjef Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2009 Sverre Try 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2009 Einar Niemi 1 0 professor Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2009 Grete Brochmann 2 0 professor Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2009 Knut Røed 1 0 seniorforsker Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2009 Anna Aabø 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2010 Knut Røed 1 0 seniorforsker Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2010 Hege Skeie 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2010 Sverre Try 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2010 Grete Brochmann 2 0 professor Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2010 Anna Aabø 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2010 Anne Britt Djuve 2 0 forskningssjef Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2010 Einar Niemi 1 0 professor Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2011 Hege Skeie 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2011 Knut Røed 1 0 seniorforsker Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2011 Anne Britt Djuve 2 0 forskningssjef Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2011 Sverre Try 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2011 Grete Brochmann 2 0 professor Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2011 Einar Niemi 1 0 professor Kongen 01.01.2009 31.12.2011
2011 Anna Aabø 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2009 31.12.2011