Forvaltningsdatabasen

Finanskriseutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Finanskriseutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Finanskriseutvalget
Utvalgsnummer: 483
Opprettelsesår: 2009
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 2011
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2008 Finansdepartementet
2009 Finansdepartementet
2010 Finansdepartementet
2011 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2009 Cecilie Ask 2 0 sjefsjurist 01.01.2009 16.06.2011
2009 Jon M. Hippe 1 0 daglig leder 01.01.2009 16.06.2011
2009 Kristin Gulbrandsen 2 0 områdedirektør 01.01.2009 16.06.2011
2009 Ingebjørg Harto 2 0 advokat 01.01.2009 16.06.2011
2009 Erik Reinert 1 0 professor 01.01.2009 16.06.2011
2009 Per Christiansen 1 0 professor 01.01.2009 16.06.2011
2009 Jan Bjørland 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2009 16.06.2011
2009 Bente Rathe 2 0 siviløkonom 01.01.2009 16.06.2011
2009 Tore Lindholt 1 0 cand.oceon 01.01.2009 16.06.2011
2009 Lars Jonung 1 0 professor 01.01.2009 16.06.2011
2009 Randi Runa Svenkerud Flesland 2 0 direktør 01.01.2009 16.06.2011
2009 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom 01.01.2009 16.06.2011
2009 Bent Sofus Tranøy 1 13590 forsker 01.01.2009 16.06.2011
2009 Thore Johnsen 1 50370 professor 01.01.2009 16.06.2011
2009 Jorunn Alis Berland 2 52270 forbundsleder 01.01.2009 16.06.2011
2010 Erik Reinert 1 0 professor 01.01.2009 16.06.2011
2010 Bente Rathe 2 0 siviløkonom 01.01.2009 16.06.2011
2010 Ingebjørg Harto 2 0 advokat 01.01.2009 16.06.2011
2010 Jan Bjørland 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2009 16.06.2011
2010 Tore Lindholt 1 0 cand.oceon 01.01.2009 16.06.2011
2010 Randi Runa Svenkerud Flesland 2 0 direktør 01.01.2009 16.06.2011
2010 Lars Jonung 1 0 professor 01.01.2009 16.06.2011
2010 Kristin Gulbrandsen 2 0 områdedirektør 01.01.2009 16.06.2011
2010 Jon M. Hippe 1 0 daglig leder 01.01.2009 16.06.2011
2010 Cecilie Ask 2 0 sjefsjurist 01.01.2009 16.06.2011
2010 Per Christiansen 1 0 professor 01.01.2009 16.06.2011
2010 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom 01.01.2009 16.06.2011
2010 Bent Sofus Tranøy 1 13590 forsker 01.01.2009 16.06.2011
2010 Thore Johnsen 1 50370 professor 01.01.2009 16.06.2011
2010 Jorunn Alis Berland 2 52270 forbundsleder 01.01.2009 16.06.2011
2011 Ingebjørg Harto 2 0 advokat 01.01.2009 16.06.2011
2011 Randi Runa Svenkerud Flesland 2 0 direktør 01.01.2009 16.06.2011
2011 Jon M. Hippe 1 0 daglig leder 01.01.2009 16.06.2011
2011 Bente Rathe 2 0 siviløkonom 01.01.2009 16.06.2011
2011 Tore Lindholt 1 0 cand.oceon 01.01.2009 16.06.2011
2011 Lars Jonung 1 0 professor 01.01.2009 16.06.2011
2011 Erik Reinert 1 0 professor 01.01.2009 16.06.2011
2011 Per Christiansen 1 0 professor 01.01.2009 16.06.2011
2011 Jan Bjørland 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2009 16.06.2011
2011 Kristin Gulbrandsen 2 0 områdedirektør 01.01.2009 16.06.2011
2011 Cecilie Ask 2 0 sjefsjurist 01.01.2009 16.06.2011
2011 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom 01.01.2009 16.06.2011
2011 Bent Sofus Tranøy 1 13590 forsker 01.01.2009 16.06.2011
2011 Thore Johnsen 1 50370 professor 01.01.2009 16.06.2011
2011 Jorunn Alis Berland 2 52270 forbundsleder 01.01.2009 16.06.2011