Forvaltningsdatabasen

Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011
Utvalgsnummer: 485
Opprettelsesår: 2003
Opphørsår: 2012
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
2011 Helse- og omsorgsdepartementet
2012 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Bente Wold 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2004 Stener Kvinnsland 1 0 professor 01.01.2003 07.12.2004
2004 Marit Aase Rognerud 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2007
2004 Maja-Lisa Løchen 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2004 Peter Prescott 1 0 psykolog 01.01.2003 31.12.2007
2004 Anne Lise Ryel 2 0 generalsekretær 01.01.2003 31.12.2012
2004 Gunilla Bolinder 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2007
2004 Turid Lingaas Holmen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2004 Janne Scheffels 2 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2004 Erik Dybing 1 0 divisjonsdirektør 01.01.2003 31.12.2007
2004 Arvid Libak 1 0 avdelingssjef 01.01.2003 30.09.2007
2005 Erik Dybing 1 0 divisjonsdirektør 01.01.2003 31.12.2007
2005 Arvid Libak 1 0 avdelingssjef 01.01.2003 30.09.2007
2005 Gunilla Bolinder 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2007
2005 Maja-Lisa Løchen 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2005 Turid Lingaas Holmen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2005 Janne Scheffels 2 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2005 Eva Eidem 2 0 sykepleiestudent 01.01.2005 31.12.2007
2005 Geir Riise 1 0 hms-direktør 01.01.2005 31.12.2007
2005 Anne Lise Ryel 2 0 generalsekretær 01.01.2003 31.12.2012
2005 Marit Aase Rognerud 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2007
2005 Peter Prescott 1 0 psykolog 01.01.2003 31.12.2007
2005 Bente Wold 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2006 Erik Dybing 1 0 divisjonsdirektør 01.01.2003 31.12.2007
2006 Gunilla Bolinder 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2007
2006 Turid Lingaas Holmen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2006 Maja-Lisa Løchen 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2006 Geir Riise 1 0 hms-direktør 01.01.2005 31.12.2007
2006 Peter Prescott 1 0 psykolog 01.01.2003 31.12.2007
2006 Eva Eidem 2 0 sykepleiestudent 01.01.2005 31.12.2007
2006 Anne Lise Ryel 2 0 generalsekretær 01.01.2003 31.12.2012
2006 Arvid Libak 1 0 avdelingssjef 01.01.2003 30.09.2007
2006 Per Meinich 1 0 visepresident 01.01.2006 31.12.2007
2006 Bente Wold 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2006 Marit Aase Rognerud 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2007
2006 Janne Scheffels 2 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2007 Marit Aase Rognerud 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2007
2007 Erik Dybing 1 0 divisjonsdirektør 01.01.2003 31.12.2007
2007 Bente Wold 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2007
2007 Per Meinich 1 0 visepresident 01.01.2006 31.12.2007
2007 Turid Lingaas Holmen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2007 Arvid Libak 1 0 avdelingssjef 01.01.2003 30.09.2007
2007 Janne Scheffels 2 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2007 Maja-Lisa Løchen 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2007 Gunilla Bolinder 2 0 overlege 01.01.2003 31.12.2007
2007 Eva Eidem 2 0 sykepleiestudent 01.01.2005 31.12.2007
2007 Peter Prescott 1 0 psykolog 01.01.2003 31.12.2007
2007 Geir Riise 1 0 hms-direktør 01.01.2005 31.12.2007
2007 Anne Lise Ryel 2 0 generalsekretær 01.01.2003 31.12.2012
2008 Anne-Kristine Nordrehaug Åstrøm 2 0 professor 01.01.2008 31.12.2012
2008 Anders Aasheim 1 0 rådgiver 01.01.2008 31.12.2012
2008 Maja-Lisa Løchen 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2008 Leif Edvard Aarø 1 0 professor 01.01.2008 31.12.2012
2008 Svein Høegh Henrichsen 1 0 seniorrådgiver 01.01.2008 31.12.2012
2008 Tom Kristian Grimsrud 1 0 forsker 01.01.2008 31.12.2012
2008 Tharald Hetland 1 0 fylkeslege 01.01.2008 30.10.2010
2008 Anne Lise Ryel 2 0 generalsekretær 01.01.2003 31.12.2012
2008 Turid Lingaas Holmen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2008 Janne Scheffels 2 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2009 Svein Høegh Henrichsen 1 0 seniorrådgiver 01.01.2008 31.12.2012
2009 Janne Scheffels 2 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2009 Tom Kristian Grimsrud 1 0 forsker 01.01.2008 31.12.2012
2009 Anne-Kristine Nordrehaug Åstrøm 2 0 professor 01.01.2008 31.12.2012
2009 Leif Edvard Aarø 1 0 professor 01.01.2008 31.12.2012
2009 Maja-Lisa Løchen 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2009 Anne Lise Ryel 2 0 generalsekretær 01.01.2003 31.12.2012
2009 Tharald Hetland 1 0 fylkeslege 01.01.2008 30.10.2010
2009 Turid Lingaas Holmen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2009 Anders Aasheim 1 0 rådgiver 01.01.2008 31.12.2012
2010 Janne Scheffels 2 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2010 Leif Edvard Aarø 1 0 professor 01.01.2008 31.12.2012
2010 Turid Lingaas Holmen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2010 Anne Lise Ryel 2 0 generalsekretær 01.01.2003 31.12.2012
2010 Maja-Lisa Løchen 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2010 Tom Kristian Grimsrud 1 0 forsker 01.01.2008 31.12.2012
2010 Tharald Hetland 1 0 fylkeslege 01.01.2008 30.10.2010
2010 Anders Aasheim 1 0 rådgiver 01.01.2008 31.12.2012
2010 Svein Høegh Henrichsen 1 0 seniorrådgiver 01.01.2008 31.12.2012
2010 Anne-Kristine Nordrehaug Åstrøm 2 0 professor 01.01.2008 31.12.2012
2010 Frode Gallefoss 1 46300 seksjonsoverlege 01.01.2010 31.12.2012
2011 Leif Edvard Aarø 1 0 professor 01.01.2008 31.12.2012
2011 Svein Høegh Henrichsen 1 0 seniorrådgiver 01.01.2008 31.12.2012
2011 Maja-Lisa Løchen 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2011 Tom Kristian Grimsrud 1 0 forsker 01.01.2008 31.12.2012
2011 Anne-Kristine Nordrehaug Åstrøm 2 0 professor 01.01.2008 31.12.2012
2011 Anne Lise Ryel 2 0 generalsekretær 01.01.2003 31.12.2012
2011 Anders Aasheim 1 0 rådgiver 01.01.2008 31.12.2012
2011 Turid Lingaas Holmen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2011 Janne Scheffels 2 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2011 Frode Gallefoss 1 46300 seksjonsoverlege 01.01.2010 31.12.2012
2012 Anne Lise Ryel 2 0 generalsekretær 01.01.2003 31.12.2012
2012 Leif Edvard Aarø 1 0 professor 01.01.2008 31.12.2012
2012 Anne-Kristine Nordrehaug Åstrøm 2 0 professor 01.01.2008 31.12.2012
2012 Anders Aasheim 1 0 rådgiver 01.01.2008 31.12.2012
2012 Tom Kristian Grimsrud 1 0 forsker 01.01.2008 31.12.2012
2012 Maja-Lisa Løchen 2 0 professor 01.01.2003 31.12.2012
2012 Svein Høegh Henrichsen 1 0 seniorrådgiver 01.01.2008 31.12.2012
2012 Turid Lingaas Holmen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.12.2012
2012 Janne Scheffels 2 0 forsker 01.01.2003 31.12.2012
2012 Frode Gallefoss 1 46300 seksjonsoverlege 01.01.2010 31.12.2012