Forvaltningsdatabasen

FUB Foreldreutvalget for barnehager

Denne siden viser opplysninger om utvalget "FUB Foreldreutvalget for barnehager" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: FUB Foreldreutvalget for barnehager
Utvalgsnummer: 494
Opprettelsesår: 2010
Tilhørende departement: Kunnskapsdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
2016 Kunnskapsdepartementet
2017 Kunnskapsdepartementet
2018 Kunnskapsdepartementet
2019 Kunnskapsdepartementet
2020 Kunnskapsdepartementet
2021 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2010 Lena Jensen 2 3730 politisk rådgiver Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2010 Egil Dahl 1 7760 lektor Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2010 Honoratte Muhanzi Kashale 2 14150 Sosialentreprenør Kongen 01.01.2010 31.12.2019
2010 Jimmy Høiberget 1 28480 salgs- og markedsansvarlig Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2010 Hege Oftedal 2 40850 advokat Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2010 Dagfinn Bell 1 70230 sivilingeniør Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2010 Roger Skarvik 1 95140 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2011 Lena Jensen 2 3730 politisk rådgiver Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2011 Egil Dahl 1 7760 lektor Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2011 Honoratte Muhanzi Kashale 2 14150 Sosialentreprenør Kongen 01.01.2010 31.12.2019
2011 Jimmy Høiberget 1 28480 salgs- og markedsansvarlig Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2011 Hege Oftedal 2 40850 advokat Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2011 Dagfinn Bell 1 70230 sivilingeniør Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2011 Roger Skarvik 1 95140 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2012 Lena Jensen 2 3730 politisk rådgiver Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2012 Egil Dahl 1 7760 lektor Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2012 Honoratte Muhanzi Kashale 2 14150 Sosialentreprenør Kongen 01.01.2010 31.12.2019
2012 Jimmy Høiberget 1 28480 salgs- og markedsansvarlig Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2012 Hege Oftedal 2 40850 advokat Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2012 Dagfinn Bell 1 70230 sivilingeniør Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2012 Roger Skarvik 1 95140 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2013 Lena Jensen 2 3730 politisk rådgiver Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2013 Egil Dahl 1 7760 lektor Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2013 Honoratte Muhanzi Kashale 2 14150 Sosialentreprenør Kongen 01.01.2010 31.12.2019
2013 Jimmy Høiberget 1 28480 salgs- og markedsansvarlig Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2013 Hege Oftedal 2 40850 advokat Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2013 Dagfinn Bell 1 70230 sivilingeniør Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2013 Roger Skarvik 1 95140 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2014 Lena Jensen 2 3730 politisk rådgiver Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2014 Egil Dahl 1 7760 lektor Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2014 Honoratte Muhanzi Kashale 2 14150 Sosialentreprenør Kongen 01.01.2010 31.12.2019
2014 Jimmy Høiberget 1 28480 salgs- og markedsansvarlig Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2014 Hege Oftedal 2 40850 advokat Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2014 Dagfinn Bell 1 70230 sivilingeniør Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2014 Roger Skarvik 1 95140 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2010 31.12.2014
2015 Honoratte Muhanzi Kashale 2 14150 Sosialentreprenør Kongen 01.01.2010 31.12.2019
2015 Marie-Therese Skinstad-Jansen 2 15240 Seniorskattejurist Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2015 Hege Tegler 2 30310 generalsekretær Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2015 Espen Agøy Hegge 1 70910 rådgiver Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2015 Audun Fiskum 1 78730 bonde Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2015 Miriam Anna Stina Paulsen 2 82700 miljøterapeut Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2015 Yngvar Natland 1 90090 prosjektleder Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2016 Honoratte Muhanzi Kashale 2 14150 Sosialentreprenør Kongen 01.01.2010 31.12.2019
2016 Marie-Therese Skinstad-Jansen 2 15240 Seniorskattejurist Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2016 Hege Tegler 2 30310 generalsekretær Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2016 Espen Agøy Hegge 1 70910 rådgiver Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2016 Audun Fiskum 1 78730 bonde Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2016 Miriam Anna Stina Paulsen 2 82700 miljøterapeut Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2016 Yngvar Natland 1 90090 prosjektleder Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2017 Honoratte Muhanzi Kashale 2 14150 Sosialentreprenør Kongen 01.01.2010 31.12.2019
2017 Marie-Therese Skinstad-Jansen 2 15240 Seniorskattejurist Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2017 Hege Tegler 2 30310 generalsekretær Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2017 Espen Agøy Hegge 1 70910 rådgiver Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2017 Audun Fiskum 1 78730 bonde Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2017 Miriam Anna Stina Paulsen 2 82700 miljøterapeut Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2017 Yngvar Natland 1 90090 prosjektleder Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2018 Honoratte Muhanzi Kashale 2 14150 Sosialentreprenør Kongen 01.01.2010 31.12.2019
2018 Marie-Therese Skinstad-Jansen 2 15240 Seniorskattejurist Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2018 Hege Tegler 2 30310 generalsekretær Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2018 Espen Agøy Hegge 1 70910 rådgiver Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2018 Audun Fiskum 1 78730 bonde Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2018 Miriam Anna Stina Paulsen 2 82700 miljøterapeut Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2018 Yngvar Natland 1 90090 prosjektleder Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2019 Honoratte Muhanzi Kashale 2 14150 Sosialentreprenør Kongen 01.01.2010 31.12.2019
2019 Marie-Therese Skinstad-Jansen 2 15240 Seniorskattejurist Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2019 Hege Tegler 2 30310 generalsekretær Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2019 Espen Agøy Hegge 1 70910 rådgiver Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2019 Audun Fiskum 1 78730 bonde Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2019 Miriam Anna Stina Paulsen 2 82700 miljøterapeut Kongen 01.01.2015 31.12.2019
2019 Yngvar Natland 1 90090 prosjektleder Kongen 01.01.2015 31.12.2019